Korekta niezapłaconych faktur zakupu (art. 89b ust. 1 i 4 ustawy) w programach Varico

346  4 marca 2021 Jan Tozrobi 0

Korekta niezapłaconych faktur zakupu jest możliwa do wykonanie jeżeli są spełniony podstawowy warunek:

– faktura musi mieć zaznaczone pole “Kontroluj płatności

Domyślnie pole „Kontrola płatności” będzie zaznaczone, jeżeli firma wybrana z listy kontrahentów ma w swoich parametrach zaznaczone by kontrolować płatności w zakupach:

Może zdążyć się sytuacja, że w danym roku chcemy dokonać korekty faktury z roku poprzedniego, która nie miała zaznaczonej kontroli płatności a tym samym nie ma jej w bieżącym roku. W takim przypadku należy zaksięgować taką fakturę w lokalizacji KSIĘGI/MIESIĄCE >> PODATEK VAT >>FAKTURY I DOSTAWY ZAKUPU VAT>>DODAJ z takimi samymi datami jak na fakturze, zaznaczyć kontrole płatności termin płatności z faktury.

Po terminie 90 dni od daty terminu płatności faktura pokaże się w miejscu:

KSIĘGI/MIESIĄCE >> PODATEK VAT >> EWIDENCJA ZAKUPU >> KOREKTY Z TYT. NIEZAPŁACONYCH ZAKUPÓW

Domyślnie analizowany jest okres 2 lat. Możemy zmienić okresy wyszukiwania niezapłaconych faktur na 5 lat.

Faktury, dla których chcemy zrobić korektę zaznaczamy przyciskiem na klawiaturze INSERT i klikamy w „Wpisz korekty do Ewidencji zakupów

Pojawi się komunikat, w którym będzie informacja jakie korekty faktur zostaną wykonane:

Po kliknięciu Tak stworzył się zapis w KSIĘGI/MIESIĄCE >> PODATEK VAT >> EWIDENCJA ZAKUPU z kwotą na minus.

 

W pliku JPK_V7 taka korekta zostanie wykazana w Ewidencji zakupu jak i w części deklaracyjnej w polach

K_46 (cześć ewidencyjna) oznacza wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy

P_46 (część deklaracyjna) oznacza zbiorczą wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy wykazaną w polu K_46

Zapłata za Fakturę i ponowne naliczenie podatku w Ewidencji zakupu

Przechodzimy do EWIDENCJA VAT >> FAKTURY I DOSTAWY ZAKUPU VAT >> SZUKAMY 1/2020 >> ROZL. VAT I PŁATNOŚCI

Następnie Dodaj i wprowadzamy Datę zapłaty oraz nr dokumentu zapłaty:

Domyślnie są zaznaczone 2 opcje:

Wpis ro rejestru” – zostanie dodany wpis do Ewidencji zakupu

Pokaż wpis” – spowoduje wyświetlenie uzupełnionego okna w Ewidencji zakupu przed zaakceptowaniem

Podczas generowania JPK_V7 mamy zaznaczoną opcję „art.89b ust.4”. Po kliknięciu w przycisk „Korekta VAT” również widać uzupełnione pole.

W samym pliku JPK mamy uzupełnione 2 pola:

K_47 (cześć ewidencyjna) oznacza wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

P_47 (cześć deklaracyjna) oznacza zbiorczą wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy wykazaną w polu K_47

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?