Jak w programie można masowo generować uzgodnienia sald?

263  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

UWAGA! Opcja ta dostępna jest dla kont rozrachunkowych syntetycznych oraz z analityką.

W programie KsH istnieje możliwość generowania masowego uzgodnienia sald kont księgowych. Aby skorzystać z tej opcji należy wybrać Księgowanie -> Konta -> Zestawienia -> Uzgodnienie.

2016-06-15 09_37_18-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Następnie na dialogu uzgodnień sald dodano dwa dodatkowe pola edycyjne: „Od konta” oraz „Do konta”. Określają one zakres kont księgowych z jakich mają być generowane potwierdzenia. Pola te można wypełniać na trzy sposoby, poprzez:
a) ręczne wpisanie numeru konta
b) wybór z listy kont księgowych poprzez klawisz F3
c) wybór z przefiltrowanej listy kont księgowych poprzez F5

2016-06-15 09_40_15-Plan kont księgowych

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?