Ulga na start w programach Varico

165  7 czerwca 2018 Jan Tozrobi 2

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, które zastąpiły dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jednym z rozwiązań wprowadzonym przez w.w. przepisy jest ulga na start, czyli 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców zakładających nową działalność gospodarczą.

Aby skorzystać z ulgi na start w programie Rozliczenie Płac należy wejść w zakładkę Właściciele,

1

następnie należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszki właściciela i wybrać opcję Modyfikuj.

2

W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk Dane dla ZUS.

3

 

Po przejściu wyżej wymienionych kroków wyświetli się dialog z opcjami dotyczącymi m.in. ulgi na start. Znaczenie poszczególnych opcji jest wyjaśnione poniżej.

4

 

  • Ulga na start – wybranie tej opcji pozwala na 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy założyli nową działalność,
  • Obniżone składki społeczne – Wybranie tej opcji pozwala na skorzystanie z 24-miesięcznego obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Opcje Ubezp. społ. i zdrow. w pełnym wymiarze, oraz Tylko ubezp. zdrowotne pozwalają na zdefiniowanie, czy danego przedsiębiorce dotyczą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w pełnym wymiarze. Wybierająć opcję Tylko ubezp. zdrowotne  przy eksporcie danych do programu Płatnik będzie się tworzył dokument ZUS RZA, natomiast w przypadku wyboru opcji Ubezp. społ. i zdrow. będzie s ię tworzył dokument ZUS RCA.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?