PIT-11 podpis osoby będącej płatnikiem poz 125 pod punkt I

79  11 stycznia 2024 Jan Tozrobi 0

Aby podpis na deklaracji PIT-11 został wykazany w pozycji 125 podpunkcie I należy:
Przejść do wystawiania deklaracji PIT-11 (Pracownicy>Wybieramy pracownika>Praca>Rocznie>PIT 11)

Na czerwono wskazałem pola które będą odpowiadały za podpis i jego umiejscowienie:
Imię: Imię osoby podpisującej
Nazwisko: Nazwisko osoby podpisującej
Wybierając przycisk Przychody art.20 ust1 (cz.F) otworzy nam się dialog

Gdy wypełnimy pola Rodzaj przychodu i przychód podpis zostanie umieszczony z domyślnej pozycji 124 na 125. Po wypełnieniu zatwierdzamy dialog przyciskiem OK.

A tak się podpis prezentuje na deklaracji:

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?