Różnice kursowe w programie KsH

875  11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

Program umożliwia uwzględnienie różnic kursowych podczas księgowania.

Przedstawię to na przykładzie księgowania sprzedaży:

Będą nam potrzebne takie konta jak

  • Rozrachunki z kontrahentem w walucie Euro (201-EURO)
  • Przychody ze sprzedaży towarów (731)
  • Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (221/2)
  • Rachunek w Euro (131/WALUT)
  • Ujemne różnice kursowe (751-1)
  • Dodatnie różnice kursowe (752-1)

Przystępujemy do księgowania sprzedaży towaru o wartości 1000 Euro, w którym kurs euro wynosi 5 zł.

1.Operacja: Sprzedaż

a) Wybieramy konto kontrahenta (w przykładzie 201-EURO)

W oknie kurs waluty wpisujemy wartość 500 (ile zł dostaniemy za 100 Euro, co odpowiada kursowi 1 € = 5PLN). Po stronie Wn wpisujemy nasze 1000 Euro.

2016-06-17 10_20_36-GG - Powiadomienia

Następnie dodajemy transakcje z pozycji konta kontrahenta, w naszym przypadku konto 201-EURO

W kolejnym oknie wybieramy Dodaj, ukazuje nam się następujące okno:

2016-06-17 10_22_47-Dodawanie transakcji dla konta 201-EUR

b) Wybieramy konto 221/2 – rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT.Po stronie Ma wpisujemy kwotę 934,96 zł ( 23% VAT).

c) Wybieramy konto 731 – Przychody ze sprzedaży towarów, wpisujemy po stronie Ma kwotę netto 4065,04 zł.

2016-06-17 11_10_46-Przygotowanie operacji gospodarczych za styczeń 2015

Wszystkie kwoty zostają wprowadzone automatycznie, zatwierdzamy wszystko przyciskiem Ok.

2. Operacja: Zapłata

a) Wykonujemy księgowanie zapłaty za towar:
Dla konta 131 – Rachunek w Euro po kursie 400(4 zł) po stronie Wn wpisujemy nasze 1000 Euro.
b) Od naszego kontrahenta – nr konta 201-EURO, kurs waluty 400 (4 zł) po stronie Ma wpisujemy kwotę 1000 Euro.

2016-06-17 10_43_07-Przygotowanie operacji gospodarczych za styczeń 2015

Następnie ponownie wybieramy transakcje z pozycji konta kontrahenta, w naszym przypadku konto 201-EURO.

2016-06-17 10_36_11-Konta dla wiersza księgi

Za pomocą przycisku Transakcje ukazuje nam się okno:

2016-06-17 10_37_40-Transakcje nierozliczone dla konta_ 201-EUR

Zaznaczamy transakcję dodaną w pkt.1 i wybieramy opcje Przypisz

2016-06-17 10_39_58-Zatwierdzanie transakcji dla konta 201-EUR

Wszystkie kwoty również wpisywane są automatycznie, po zatwierdzeniu ich przyciskiem OK ukazuje nam się komunikat:

2016-06-17 10_40_32-Pytanie

Upewniamy się, że jest zaznaczona opcja „Utworzyć polecenie księgowania dla różnic kursowych” i zatwierdzamy go przyciskiem Tak. Ponieważ naszym celem jest uwzględnienie różnic kursowych. Księgujemy do końca operację gospodarczą i następnie zatwierdzamy ją przyciskiem OK.

2016-06-17 10_44_24-Przygotowanie operacji gospodarczych za styczeń 2015

W związku z tym, że zaznaczyliśmy opcję „Utworzyć polecenie księgowania dla różnic kursowych” pojawia nam się ekran umożliwiający stworzenie polecenia księgowania dla różnic kursowych.

2016-06-17 10_47_53-Przygotowanie księgowania różnic kursowych za styczeń 2015

Dzięki temu, że podajemy numer konta dla różnic ujemnych, jak i dodatnich, program sam wykryje z jakimi różnicami mieliśmy do czynienia w tym przypadku.

Aby sprawdzić czy różnice kursowe są dobrze rozliczone wchodzimy odpowiednio: Konta > Konto 201-EURO > Transakcje

2016-06-17 10_50_41-Plan kont księgowych

A następnie w Operacje. 

2016-06-17 11_00_07-Transakcje dla konta_ 201-EUR

Jak widać transakcja została rozliczona, a PK dotyczące różnic kursowych dodane.

2016-06-17 10_52_57-Operacje dla transakcji

Sam dokument polecenia księgowania znajduje się w księdze (Miesiące [F6] > Księgowania > Przygotowane)

2016-06-17 10_55_30-Dziennik - styczeń 2015

Dokument ten możemy obejrzeć zarówno w trybie edycji (opcja Modyfikuj), jak i wydrukować w postaci dokumentu polecenia księgowego (Wydruki > Tekst > Polecenie księgowania > Zatwierdź).

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?