Eksport dokumentów z programu KPiR i KsH do programu Płatnika (od wersji 5.01.001)

420  10 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Aby poprawnie przeprowadzić z programów Varico® proces eksportu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, należy rozpocząć od poprawnego określenia ścieżki z katalogiem wybranego płatnika. Podajemy właściwą ścieżkę np. C:\Program Files (x86)\Asseco Poland SA\Płatnik

eksport_zus

Po poprawnym wpisaniu ścieżki z katalogiem płatnika określamy katalog danych oraz nazwę pliku *.kdu.

Po dokładnym określeniu miejsca, do którego dane mają zostać wyeksportowanie zatwierdzamy eksport.

Następnie należy uruchomić program Płatnika i zalogować się do niego (hasło podawane w trakcie instalacji programu Płatnik).
Po uruchomieniu programu należy wejść w opcję Narzędzia -> Importuj dokumenty -> wyświetlony zostanie kreator importu dokumentów. Po przejściu do drugiego kroku kreatora należy wybrać rodzaj importu, np. Wczytanie wszystkich dokumentów (jak na poniższym przykładzie).

platnik2

Po wyborze rodzaju eksportu przez opcję DALEJ program przechodzi do następnego kroku, czyli dokładnego wskazania miejsca, z którego ma zostać pobrany plik.
Należy poprzez opcję PRZEGLĄDAJ podać dokładne miejsce, w którym znajduje się katalog danych z plikiem zawierającym deklaracje (wskazać należy katalog, który określony został przy definicji eksportu z poziomu programu KsH i KPiR), np.: C:\Program Files (x86)\Asseco Poland SA\Płatnik, po wybraniu nazwy firmy i jej zatwierdzeniu w oknie kreatora pojawi się nazwa eksportowanego pliku (jak na przykładzie).

platnik3

Dodatkowo program Płatnik w trakcie importu wyświetla okno umożliwiające wywołanie raportu z importowanych dokumentów. Tak jak na poniższym dialogu uruchamiamy opcję RAPORT.
Efektem przeprowadzenia powyższej operacji jest wyświetlenie raportu, zawierającego informacje o liczbie dokumentów i pozycji zaimportowanych lub pominiętych.

platnik4

Po zakończeniu przeglądania raportu, korzystając z opcji ZAKOŃCZ (na wyświetlonym raporcie), wracamy do dialogu importowania, a następnie tam uruchamiany kolejną opcję ZAKOŃCZ. Przechodząc przez kolejne kroki kreatora, program samodzielnie przeprowadza import i sprawdzenie jego poprawności. Zakończeniem importu jest pytanie o zoptymalizowanie rozmiaru pliku bazy danych. Pojawia się poniższy komunikat, który należy zatwierdzić.
Po zatwierdzeniu dialogu otrzymujemy listę zaimportowanych dokumentów.

UWAGA!!! Od wersji 7.03.001 Płatnika zmieniła się domyślna ścieżka dostępu do programu. Jest to: Dysk lokalny | Program Files | Asseco | Płatnik 7 (dotyczy to tylko programu Płatnik, który jest zainstalowany na nowo – nie uaktualniany).

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?