Do czego służy opcja „Zamknięcie” (miesiąca) w KsH?

459  11 maja 2016 Jan Tozrobi 5

Opcję „Zamknięcie” znajdziemy w Księdze Handlowej (Księga->Miesiące). Przy uruchomieniu pojawi się lista miesięcy bieżącego roku podatkowego. W menu księgi zobaczymy m.in. klawisz „Zamknięcie„. Podczas próby skorzystania z tej opcji program wyświetli ostrzeżenie: „Zamknięcie miesiąca spowoduje niemożliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w księgowaniu w tym miesiącu”.

2016-06-15 09_48_14-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Opcja „Zamknięcie” wstrzymuje możliwość modyfikowania zawartości księgi z danego miesiąca, ponieważ blokuje dostęp do opcji księgowanie „Przygotowane”.

2016-06-15 09_51_18-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Istnieje możliwość ponownego otwarcia miesiąca. Należy postępować analogicznie do procesu zamknięcia czyli: w miejscu, w którym zaczynaliśmy zamknięcie miesiąca (w lewym górnym rogu dialogu) pojawiła się opcja „Otwarcie”, którą wybieramy i zatwierdzamy. W ten sposób miesiąc ponownie zostaje otwarty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli księgowania zostały zapisane jako „Dokonane” wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie jest już możliwe, natomiast jeśli księgowania zapisaliśmy jako „Przygotowane”, możemy miesiąc otworzyć i modyfikować jego zawartość.
Zamykając miesiąc wprowadzamy oznaczenie, że zostało zakończone księgowanie, a miesiąc jest „rozliczony”.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?