Zasady kompletowania kont wymaganych w rachunku zysków i strat

254  28 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Kontami wymaganymi w rachunku zysków i strat są przede wszystkim konta niebilansowe.

 1. Wymagane jest Saldo Wn, gdy konto jest:
  1. rozliczeniowe lub
  2. określa stratę (będzie przypisywane w zestawieniu do kosztów) lub
 2. Wymagane jest Saldo Ma, gdy konto jest:
  1. rozliczeniowe lub
  2. określa zysk (będzie przypisywane w zestawieniu do przychodów) lub
  3. jest to konto 490.
 3. Jeżeli definiowany jest wariant porównawczy rachunku zysków i strat, to pomijane są konta zespołu “5”, a w przypadku wariantu kalkulacyjnego RZiS pomijane są konta zespołu “4”.

W rachunku zysków i strat obowiązuje zasada ujemnej drugiej strony. Oznacza to, że przypisanie do składnika RZiS salda konta o wartości zero, spowoduje w rzeczywistości przypisanie ujemnej wartości salda drugiej strony konta. Zasada przestaje obowiązywać, jeżeli w zestawieniu zdefiniowano obydwa salda tego konta.

Zobacz: “Konta księgowe

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?