Zestawienie po symbolach w KsH

102  1 kwietnia 2021 Jan Tozrobi 2

Miesiące-> Księgowania->Przygotowane (wersja eksperymentalna)

Miesiące-> Księgowania->Dokonane (wersja eksperymentalna)

W tym oknie mamy możliwość filtrowania po symbolu ale jak I również po dacie, nr dowodu, operacji gospodarczej.

Dla przykładu filtrowanie będzie po kolumnie Symbol. Po odpowiednim uzupełnieniu wygląd okna może wyglądać tak:

Wyfiltrowane pozycje oznaczone jako WB- wyciąg bankowy. Dane z tego okna mogę zapisać w postaci zestawienia poprzez kliknięcie „Podgląd” lub „Podgląd (2)”

Zestawienie po symbolach będzie bardzo przydatne, jeżeli jesteśmy na pełnej księgowości ale nie jesteśmy płatnikiem VAT. Umożliwi wykonanie zestawienia, które będzie mogło zawierać np samą sprzedaż lub zakup.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?