Przepisywanie danych z bilansu zamknięcia poprzedniego roku do bilansu otwarcia nowego roku

1571  11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Niniejsza instrukcja ma na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości związanych z przepisywanie danych z bilansu zamknięcia poprzedniego roku do bilansu otwarcia nowego roku jakie mogą pojawić się w przypadku zmiany przyjętej polityki księgowości.

Po przeanalizowaniu zakresu zmian, a także zakresu informacji, jakie Państwo chcieliby automatycznie zachować z poprzedniego roku, powinno zdecydować się na jedno z dwóch możliwych rozwiązań:

Rozwiązanie 1:

Kontynuować plan kont firmy (firm) z poprzedniego roku po ewentualnych modyfikacjach (trzeba pozostawić zaznaczoną opcję „Przepisać plan kont księgowych”). Ten sposób gwarantuje automatyczne zapamiętanie obrotów kont z poszczególnych miesięcy poprzedniego roku, koniecznych do sporządzania sprawozdań finansowych i analiz finansowych, a ponadto umożliwia (po wybraniu odpowiednich opcji) automatyczne wypełnienie bilansu otwarcia i ew. przepisanie transakcji nie rozliczonych w poprzednim roku. Po wczytaniu danych użytkownik będzie mógł dokonać ewentualnych ręcznych modyfikacji:

  • planu kont: zmiany numeracji i nazewnictwa kont, dodanie nowych kont (można  w tym celu skorzystać z wzorcowych planów kont proponowanych przez program, zgodnych z ustawą z 9.11.2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości). Przy zmianie numeracji kont automatycznie uaktualniane są szablony księgowania i nie jest tracona informacja o przepisanych transakcjach,
  • bilansu otwarcia (Księgowanie -> Bilans otwarcia roku),
  • obrotów kont w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku (Księgowanie -> Obroty w poprzednim roku). Bilans zamknięcia i obroty w zeszłym roku można także wczytać w terminie późniejszym, po wpisaniu zaległych dokumentów z poprzedniego roku. Służy do tego polecenie Wczytaj bilans zamknięcia. Jednakże metoda ta jest skuteczna w przypadku, gdy jest mało zmian w planie kont. Jeżeli zmieniła się nazwa konta lub konto zostało zlikwidowane to użytkownik zostanie o tym poinformowany w raporcie z tej operacji.

Rozwiązanie 2:

Utworzyć plan kont od nowa (trzeba odznaczyć opcję „Przepisać plan kont księgowych”). Wówczas zostaną przepisane tylko dane o firmach, pracownikach, kontrahentach itp. Po wczytaniu danych będą mogli Państwo stworzyć od nowa plan kont, przy czym proponujemy posłużyć się istniejącymi w programie wzorcowymi planami kont. Niestety, wybranie tej możliwości pociąga za sobą konieczność ręcznego wprowadzenia bilansu otwarcia, na podstawie wydruków zestawień sporządzonych w programie uruchomionym z katalogu zawierającego dane z poprzedniego roku. W podobny sposób należy wprowadzić obroty kont z poszczególnych miesięcy poprzedniego roku, jeżeli będą one wykorzystywane do celów sprawozdawczych lub analitycznych. Szablony księgowania zostaną przepisane w niezmienionej formie i trzeba będzie ręcznie dostosować ich pozycje.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?