Księgowanie faktur z użyciem automatów księgowych w programie KsH

2044  20 grudnia 2021 Jan Tozrobi 5

Faktury sprzedaży i zakupów stanowią większość księgowanych dokumentów. Przeważająca ich część księgowana jest przy użyciu operacji powtarzalnych. Na podstawie wcześniej dokonanych księgowań, stworzyliśmy automaty, które samoczynnie dokonają księgowania faktur w księdze, rejestrach VAT i transakcjach.

Do automatycznego księgowania faktur służy poniższy dialog, który uruchomimy klikając na ikonę Księguj faktury lub wchodząc w Miesiące -> Księguj faktury.

Po kliknięciu otworzy nam się następujący dialog.

Księgowanie faktury rozpoczynamy od wyboru szablonu rozliczenia w VAT. Następnie ustalamy kontrahenta i datę faktury. Sprawdzamy czy sugerowany termin płatności jest prawidłowy, wpisujemy numer dokumentu.

Następnie wybieramy automat księgowania, klikając w pole wskazane czerwoną strzałką.

Uwaga!!!

Automaty tworzone są automatycznie na podstawie wcześniej wykonanych księgowań faktur – konieczny jest tu zapis do księgi i powiązany z nim zapis do rejestru VAT. Poprawny automat powstaje, jeżeli wszystkie zapisy na kontach wynikają z kwot wpisanych do rejestru VAT.

Dodatkowym warunkiem powstania prawidłowego automatu jest zaksięgowanie wartości brutto faktury na koncie rozrachunkowym powiązanym z kontrahentem zgodnym z zapisem w rejestrze VAT.

Jeżeli w księdze i w rejestrze VAT znajdują się co najmniej dwa księgowania tworzące taki sam poprawny automat to staje się on dostępny na liście automatów do użycia. 

W programie może zostać wyświetlonych więcej automatów niż 1. Przy wyborze automatu powinniśmy  kierować się

  • nazwą operacji
  • numerami kont na jakie zostanie zaksięgowana faktura
  • procentowym wskaźnikiem trafności wyboru

Po wybraniu szablonu wpisujemy kwoty z faktury i sprawdzamy czy sposób zaksięgowania wyświetlony po prawej stronie dialogu jest prawidłowy.

Wybieramy Zaksięguj. Program dokona zapisu i zadba o uzupełnienie o ewentualne uzupełnienie danych kontrahenta czy dodanie nowego konta rozrachunkowego.

W każdej chwili można dokonać podglądu dokumentów zaksięgowanych poprzez kliknięcie w klawisz Dzisiaj księgowane.

Automaty księgowe tworzą się same na podstawie wcześniej dokonanych księgowań. Jedynym warunkiem dla powstania automatu jest to, że dany sposób księgowania musi wystąpić co najmniej dwukrotnie w dotychczasowych operacjach. Można to osiągnąć przez księgowanie w dotychczasowy sposób, wybierając z menu głównego kolejne opcje: Księgowanie -> Miesiące -> Księgowania -> Przygotowane -> Dodaj. Alternatywnie można wykonać uzupełniające przepisanie danych: Plik -> Przepisz dane z poprzedniego roku -> Przepisanie uzupełniające.

W sytuacji księgowania wielu faktur sprzedażowych jednym wpisem do księgi można zmienić opcję menu głównego Zapisy do księgi na NIE, w takim wypadku pola wyboru automatu, operacji i symbolu staną się niedostępne, a skutkiem działania przycisku Zaksięguj będzie wyłącznie zapis do ewidencji VAT.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?