Import uniwersalny poprzez szablony w KsH

674  17 marca 2021 Jan Tozrobi 0

Jak korzystać z funkcji „Import uniwersalny” w programie KsH wer. 1.2

Funkcja Import uniwersalny w programie KsH jest już dostępna choć nie do końca kompletna. W związku z tym istotna jest wiedza, z których elementów funkcjonalnych tego mechanizmu można już korzystać. Niniejsza informacja odnosi się do wersji 20.09.C i nowszych programu KsH.

 • Zakres danych importowanych

  1. Kontrahenci – dodawanie nowych kontrahentów
  2. Konta rozrachunkowe – dodawanie nieistniejących kont rozrachunkowych powiązanych z kontrahentami – w tym z nowymi kontrahentami – w tym kont rozrachunkowych walutowych
  3. Importowanie dokumentów handlowych (faktur zakupu i sprzedaży, w tym faktur walutowych i sprzedaż – paragony)
   1. Zapisy w księdze handlowej
   2. Zapisy w rejestrach faktur i ewidencji VAT
   3. Dodawanie transakcji
  4. Importowanie dokumentów magazynowych PZ, WZ, ZZ, PW, WW, MMP, MMW, RMZ, RMS, KWP, KWW
   1. Zapisy w księdze handlowej
  5. Importowanie dokumentów finansowych (kasa, wyciągi bankowe)
   1. Zapisy w księdze handlowej
   2. Rozliczanie transakcji
   3. Rozliczanie płatności
   4. Rozliczanie podatku VAT w opodatkowaniu metodą kasową i dla faktur ze znacznikiem MK
 • Przygotowanie szablonów księgowania

 

Przeprowadzenie operacji importu wymaga utworzenia odpowiednich szablonów księgowania.

Szablon księgowania faktur sprzedaży

Przykład 1: Księgowanie wartości netto na stałe konto

gdzie [Operacja] to Sprzedaż

Księgowanie podatku VAT:

Istnieje też możliwość księgowania podatku VAT na różne konta wg stawek VAT. Wówczas trzeba utworzyć tyle elementów ile jest stawek, przypisując w każdym odpowiednie konto VAT i kwotę podatku poprzez odpowiednie “określenie danych”.

Księgowanie wartości netto na stałe konto:

Istnieje też możliwość księgowania wartości Netto na różne konta wg stawek VAT. Wówczas trzeba utworzyć tyle elementów ile jest stawek, przypisując w każdym odpowiednie konto i kwotę wartości netto poprzez odpowiednie “określenie danych”.

Księgowanie należności (brutto):

Dla kont rozrachunkowych można włączyć transakcje.

Przykład 2: Księgowanie wartości netto na konto przypisane do towaru (konto jest przekazywane w pliku importowanym przy towarach). W tym przypadku nagłówek szablonu, księgowanie VAT i księgowanie należności definiowane są tak samo jak w przykładzie 1.

Księgowanie wartości netto na konto towaru:

Uwaga: Zaznaczanie opcji “Bilansuj kwoty Wn i Ma dla całego księgowania może dotyczyć tylko sytuacji, gdy wybrano “Stały numer konta” lub “Numer konta firmy”. Zastosowanie bilansowania do kont przypisanych do towaru lub pozycji nie jest wspierane.

Przykład 3: Księgowanie wartości netto na konto przypisane do pozycji faktury (konto jest przekazywane w pliku importowanym przy pozycjach). W tym przypadku nagłówek szablonu, księgowanie VAT i księgowanie należności definiowane są tak samo jak w przykładzie 1.

Księgowanie wartości netto na konto pozycji faktury:

Szablon księgowania paragonów sprzedaży

Elementy szablonu dotyczące księgowania wartości netto i podatku VAT należy wykonać jak dla faktur sprzedaży. Jedynie księgowanie wartości brutto najlepiej powiązać ze stałym specjalnym kontem rozrachunkowym.

Szablon księgowania faktur zakupu:

Przykład 1: Księgowanie wartości netto na stałe konto

gdzie [Operacja] to Zakup

Księgowanie podatku VAT:

Księgowanie wartości netto na stałe konto:

Księgowanie należności (brutto):

Dla kont rozrachunkowych można włączyć transakcje.

Przykład 2: Księgowanie wartości netto na konto przypisane do towaru (konto jest przekazywane w pliku importowanym przy towarach). W tym przypadku nagłówek szablonu, księgowanie VAT i księgowanie należności definiowane są tak samo jak w przykładzie 1.

Księgowanie wartości netto na konto towaru:

Przykład 3: Księgowanie wartości netto na konto przypisane do pozycji faktury (konto jest przekazywane w pliku importowanym przy pozycjach). W tym przypadku nagłówek szablonu, księgowanie VAT i księgowanie należności definiowane są tak samo jak w przykładzie 1.

Księgowanie wartości netto na konto pozycji:

Szablon księgowania faktur zakupu paliw z rozliczeniem 75% w koszty

(samochód służbowy wykorzystywany do celów różnych)

Przykład 1: Księgowanie kosztów na stałe konto

gdzie [Operacja] to Zakup paliwa 75% kosztów

Księgowanie podatku VAT (stanowi 50% wartości podatku VAT z faktury)

Księgowanie należności (brutto)

Księgowanie części na konto NKUP

Księgowanie kosztów na stałe konto:

Szablony księgowania dokumentów magazynowych:

Księgowanie Przyjęcie PZ

Księgowanie Wydanie WZ

Przy księgowaniach magazynowych możliwe jest też powiązanie towaru z  odpowiednim kontem. Wówczas można wykorzystać “Numer konta towaru”

Szablony księgowania dokumentów finansowych

W tym przypadku istotne jest to czy w operacjach importu uniwersalnego wystąpi więcej niż jedno konto kasy lub więcej niż jedno konto banku. Jeżeli tak, to konieczne jest zapewnienie by przy dokumentach finansowych te konta były określone.

Dokument Kasa Przyjmie KP

Również do dokumentów kasowych możliwe jest rozliczanie transakcji.

 

Dokument Wpłata do banku WB

Ten element wymaga powiązania dokumentu z kontem rachunku bankowego. Ma to szczególne znaczenie w operacjach walutowych i w sytuacji gdy kont bankowych jest więcej niż jedno.

Przypisanie transakcji do rozliczenia

Uwaga: Jeżeli do dokumentów kasowych przypisano transakcje, to w dokumentach faktur sprzedaży i zakupów transakcje są dodawane również w operacjach gotówkowych. W przeciwnym przypadku transakcje są dodawane tylko dla faktur opłacanych przelewem.

 

Uwagi dotyczące kont

Proces importu dba o dodawanie nowych kontrahentów i dodawanie kont rozrachunkowych przypisywanych kontrahentom. Nie potrafi jednak zapewnić dodawania kont przypisywanych do towarów i pozycji. Takie konta powinny być założone przed dokonaniem importu. Jeżeli brakuje takiego konta to proces może raportować niepoprawną – niewspieraną strukturę szablonu.

W szablonach w dialogach dotyczących kont rozrachunkowych występuje pole “Numer domyślny”. Dobrze jest założyć i wpisać tu takie specjalne konto rozrachunkowe, do którego byłyby przypisywane ew transakcje, co do których mechanizm nie będzie potrafił ustalić konta. Jeżeli importowane są również faktury walutowe, to warto w planie kont wydzielić odrębne syntetyki kont rozrachunkowych walutowych i najlepiej odrębnie dla zakupów i sprzedaży.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?