Rozksięgowanie faktur na konta

434  26 lipca 2019 Jan Tozrobi 1

Niejednokrotnie podczas księgowania faktur z użyciem automatów księgowych dochodzi do sytuacji, w której wartość brutto, netto lub VAT nie mogą być w całej kwocie zaksięgowane na odpowiednie konto.

Warunkiem istnienia automatu jest znajomość proporcji podziału poszczególnych kwot na konta, co ma miejsce w przypadku specjalnie skonstruowanych szablonów (np. Zakup krajowy — odliczenie VAT 50%) – w pozostałych przypadkach automaty operują na całkowitych kwotach (brutto, netto, VAT).

Wprowadzona możliwość rozksięgowania wspomnianych kwot całkowitych polega na wyborze automatu bazowego o zestawie kont księgowych najbardziej zbliżonym do docelowego. Po wprowadzeniu kwot do odpowiednich pól dialogu „Księguj faktury” z użyciem szablonu należy kliknąć przycisk „Rozksięguj” lub użyć skrótu klawiszowego Alt R.

 

W rezultacie pojawia się okno dialogowe zawierające pola wyboru konta oraz kwot, zgodnie z wybranym automatem. Jeżeli podano niezerową kwotę, to po prawej stronie umieszczony zostaje przycisk oznaczony plusem, którego kliknięcie lub użycie skrótu klawiszowego F7, lub Alt + (na klawiaturze numerycznej) spowoduje dodanie poniżej wiersza umożliwiającego wybór konta oraz edytowalne pole kwoty.

 

 

Wprowadzenie kwoty będzie skutkowało jednoczesnym odjęciem jej od kwoty w rozdzielonym wierszu, tak że suma w kolumnie nie ulega zmianie. Jednocześnie w kolumnie „Podział” pojawia się przycisk oznaczony minusem, którego kliknięcie lub użycie skrótu klawiszowego F8, lub Alt – (na klawiaturze numerycznej) usunie wiersz, a wpisaną kwotę doda do wiersza rozdzielanego.

 

W pierwszej kolumnie pokazywany jest rodzaj kwoty, który w przypadku rozdzielenia poprzedzany jest symbolem kółka.
W polach wyboru kont dostępna jest lista kont wyłącznie służących do rozrachunków z kontrahentami (wtedy wyświetlane jest konto syntetyczne) lub wyłącznie konta nierozrachunkowe.

Znacznik w kolumnie „Trans.” decyduje o utworzeniu transakcji przy ostatecznym księgowaniu. Dialog rozksięgowania umożliwia również zaksięgowanie bez zmiany kwot na inne konta, niż wynika to z wybranego automatu bazowego. Przyjęte rozksięgowanie jest potwierdzane użyciem przycisku „Ok”, powodując tym samym dostosowanie wyglądu dekretów w oknie dialogowym „Księguj faktury” z użyciem szablonu.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?