Wydruk UPO po wysłaniu e-deklaracji z programów Varico

985  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 3

UPO i zasady jego przechowywania

Przypominamy, że w rozumieniu obowiązującego rozporządzenia* wydruk lub wyświetlenie na monitorze UPO jest jedynie jego wizualizacją jest „prezentacją treści dokumentu elektronicznego w formie czytelnej dla człowieka, umożliwiającej zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie”. (…) „Wizualizacja nie musi być identyczna ze wzorem nieelektronicznym, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny z tym wzorem”.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów nie udostępnia do wykorzystania żadnych materiałów i formularzy dot. UPO, dlatego przygotowaliśmy w Varico własny formularz będący jedynie podglądem danych zawartych w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (UPO) e-Deklaracji. Formularz ten jest w pełni zgodny ze wszystkimi wymogami prawnymi.
Wydruk takiego formularza nie zależnie od tego czy pochodzi on z MF czy od Varico jest bezcelowy, gdyż wydruk nie ma mocy prawnej – ma ją plik XML UPO z e-Deklaracją.

W przypadku kontroli wymagane będzie udostępnienie plików XML, dlatego NIEZBĘDNE JEST ICH ARCHIWIZOWANIE.

*Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych [Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216 z późn. zm.]

Drukowanie UPO
Opcja dostępna jest po wyborze z menu głównego pozycji Funkcje -> e-Deklaracje.

e-dekalracje

Po wyświetleniu e-deklaracji możemy zaznaczyć interesujące nas e-deklaracje dla których chcemy pobrać UPO. Zaznaczamy w dwojaki sposób:

zaznaczenie e-dekalracji

a) klikamy myszką w „kwadracik” przy każdej deklaracji (pokazany na powyższym rysunku)

b) zaznaczamy klawiszem na klawiaturze „INSERT”

c) klawisz „Wszystkie/żadne”– zaznacza bądź odznacza wszystkie e-deklaracje

Po pobraniu UPO zostanie on wyświetlony w edytorze, z tego miejsca jest również możliwość wykonania jego wydruku.
Jeśli wcześniej został pobrany i zapisany dokument UPO wystarczy skorzystać z opcji Wyświetl UPO, następnie w oknie edytora można wydrukować dokument.

upo 2

Status złożonego dokumentu
to informacja o stanie poprawności wysłanego dokumentu złożonego do systemu e-Deklaracje. Opis statusów znajduje się pod tym linkiem

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?