Wystawianie i wysyłka zbiorczo PIT-11

657  28 grudnia 2018 Jan Tozrobi 3

Początek nowego roku dla biura rachunkowego oznacza konieczność wystawienia deklaracji PIT-11 dla wszystkich osób, którym wypłacono wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym. Ponieważ liczba obsługiwanych przez biuro rachunkowe firm, a tym samym liczba pracowników, ktorym należy „wystawić PIT’a”, może być naprawdę duża, proces ten powinien być szybki i wygodny. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy nowy moduł do zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11.

Uruchomić moduł można z dwóch miejsc w programie:

 • wywołując opcję Zbiorczo PIT-11 z menu z ikonami głównych funkcji programu,

 • wywołując listę pracowników [F3], a następnie z menu opcję Zbiorczo i wreszcie opcję Roczne -> PIT-11.

Po wywołaniu modułu wyświetlona zostanie lista pracowników:

Na liście domyślnie widoczni są wszyscy pracownicy, którym wypłacono w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jak również zleceniobiorcy, którym zapłacono za wykonane zlecenia.

W menu listy dostępne są następujące opcje:

 • Wystaw – powoduje wystawienie deklaracji PIT-11 dla aktualnie wybranego pracownika lub grupy wybranych pracowników,
 • Modyfikuj – umożliwia wyedytowanie deklaracji PIT-11 wybranego pracownika,
 • Podgląd – wyświetla deklarację PIT-11 aktualnie wybranego pracownika lub grupy wybranych pracowników,
 • Podpisz – podpisuje pojedynczną e-deklarację lub grupę wskazanych e-deklaracji,
 • Wyślij – wysyła pojedynczą e-deklarację lub grupę wskazanych e-deklaracji,
 • Pobierz UPO – uruchamia proces pobierania UPO,
 • Wyświetl UPO – wyświetla zbiorczo UPO dla wskazanej grupy e-deklaracji,
 • Pracownik – umożliwia wyedytowanie danych kartotekowych aktualnie wybranego do kontekstu pracownika,
 • Filtr – umożliwia przefiltrowanie listy pracowników, ograniczając ją do pracowników na umowie o pracę lub pracowników na umowy cywilnoprawne,
 • Wszystkie – zaznacza wszystkie rekordy,
 • Żadne – odznacza zaznaczone rekordy.

Pracę z modułem możemy rozpocząć od zaznaczenia klawiszem Insert lub myszką wybranej grupy pracowników, którym chcemy wystawić PIT-11:

Następnie wybieramy opcję Wystaw:

Program przeliczy deklaracje PIT-11 zaznaczonych pracowników i wyświetli okno z podsumowaniem:

W przypadku w którym uda się wygenerować e-deklarację w kolumnie „Wersja e-dekl” pojawi się wersja wygenerowanej e-deklaracji, a w kolumnie „Wystawiono” data jej wygenerowania. Jeśli zaś z jakichś powodów nie uda się wygenerować e-deklaracji w menu pojawi się dodatkowa opcja „Raport„, która pozwala na obejrzenie raportu technicznego opisującego problem uniemożliwiający poprawne wygenerowanie e-deklaracji.

Przykładowy raport techniczny może wyglądać następująco:

Zgodnie z treścią raportu mamy do uzupełnienia dane adresowe pracownika. Dlatego wybieramy opcję „Pracownik” i uzupełniamy brakujące dane kartotekowe, a następnie naciskamy opcję „Wystaw„, aby ponowić próbę wygenerowania e-deklaracji.

Teraz możemy wykonać standardowe kroki umożliwiające wysyłkę e-deklaracji na bramkę Ministerstwa Finansów. Zatem podpisujemy e-deklaracje wywołując opcję „Podpisz„, następnie wykonujemy wysyłkę wybierając opcję „Wyślij„, po czym uruchamiamy proces pobierania UPO. Pobrane UPO można wyświetlić za pomocą opcji „Wyświetl UPO„.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?