Jak sprawdzić status VAT kontrahentów w tzw. Białej liście podatników na dzień wystawienia faktury VAT zakup

1377  17 października 2019 Jan Tozrobi 20

Po wejściu do ewidencji zakupów VAT (w programie KPiR ewidencja jest dostępna z menu „Księgi [F2]” -> „Vat” -> „Ewidencja zakupu”, natomiast  w programie KsH z poziomu „Miesiące [F6]” -> „Podatek VAT” -> „Ewidencja zakupu”) zobaczymy na liście kolumnę „Status VAT”.

W kolumnie tej wyświetlany jest status VAT kontrahenta na dzień wystawienia faktury. Dopóki statusy nie zostaną pobrane z serwera Ministerstwa Finansów zawartość tej kolumny jest pusta.

W kolumnie „Status VAT” mogą zostać wyświetlone następujące wartości:

  • czynny,
  • zwolniony,
  • niezarejestrowany,
  • nieokreślony.

Komentarza mogą wymagać statusy „Niezarejestrowany” i „Nieokreślony”.
Status „Niezarejestrowany” zostanie wyświetlony w przypadku, gdy podmiot przestał być podatnikiem w myśl ustawy o podatku VAT tzn. najpewniej nie prowadzi już działalności gospodarczej.
Z kolei status „Nieokreślony” oznacza, że Ministerstwo Finansów nie posiada w swojej bazie danych informacji o takim podmiocie. W praktyce będzie to oznaczać, że nikt pod wskazanym nipem nie prowadził nigdy działalności gospodarczej.

Aby pobrać statusy VAT należy wywołać jedną z następujących opcji dostępnych w menu „Status VAT”:

  •  sprawdź status VAT kontrahenta,
  • sprawdź statusy VAT kontrahentów.

Pierwsza ze wspomnianych opcji sprawdza status VAT kontrahenta dla aktualnie wybranego wpisu w rejestrze, zaś druga sprawdza po kolei zawartość całego rejestru VAT.

Po odpytaniu serwera Ministerstwa Finansów rejestr VAT zostanie uzupełniony o statusy VAT kontrahentów:

Mamy możliwość włączenia automatycznego sprawdzania statusów VAT kontrahentów po wejściu do rejestru VAT. W tym celu należy wywołać opcję „Status VAT” -> „Konfiguracja”, a następnie zaznaczyć opcję „Automatycznie sprawdzaj statusy VAT kontrahentów przy otwieraniu rejestru VAT”:

Dodatkowo pragnę nadmienić, że przy wprowadzaniu zakupów do rejestru VAT status VAT kontrahenta będzie automatycznie pobierany, wprowadzany do bazy danych i wyświetlany na dialogu:

Tak więc dla nowych wpisów użytkownik nie będzie musiał „ręcznie” pobierać statusu VAT.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?