Jak wydrukować „Polecenie Księgowania”?

462  11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

W wielu firmach wykorzystywany jest dokument Polecenia Księgowania. W celu wydruku wprowadzonego księgowania przygotowanego lub dokonanego należy wybrać opcję: Księga -> Miesiące

2016-06-15 09_55_03-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Następnie wybieramy Księgowania -> Przygotowane / Dokonane:

2016-06-15 10_40_00-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Z listy księgowań zaznaczamy operację, do której chcemy wydrukować PK, a następnie wybieramy opcję Wydruki -> Tekst:

2016-06-15 10_41_21-Księga handlowa - rok 2015

Wyświetli się dialog, gdzie należy wybrać szablon tekstu. Zaznaczamy Polecenie księgowania i wybieramy Zatwierdź:

2016-06-15 10_42_36-KsH 16.04.B [dads] , KarmonWyświetlone zostanie okno z dokumentem PK

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?