Eksport przelewów elektronicznych z programu RP, KPiR+RP i KsH+RP do banku

467  12 września 2020 Jan Tozrobi 3

W celu zautomatyzowania wprowadzania operacji bankowych do systemu bankowości elektronicznej, program RP, KPiR+RP lub KsH+RP umożliwiają eksport danych do przelewów w popularnych formatach.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, aby eksport był możliwy, jest poprawna konfiguracja parametrów firmy. W tym celu, po uruchomieniu programu, z menu należy wybrać Wybór firmy (F8), a po zaznaczeniu interesującej nas firmy opcję Modyfikuj.

Eksport przelewów elektronicznych z programu KPiR

W oknie z danymi firmy należy wybrać przycisk Konto elektroniczne i zaznaczyć checkbox Obsługa elektroniczna konta (1).
Po jego wybraniu możemy skonfigurować opcje eksportu przelewów elektronicznych. Poszczególne opcje oznaczają:

Eksport przelewów elektronicznych z programu KPiR

Wszystkie zbiory przelewów twórz w jednym pliku (2) – opcja ta jeśli nie jest zaznaczona powoduje, że pliki eksportowe są tworzone z dodaniem do nazwy kolejnego numeru, np. Przelel1.txt, Przelel2.txt itd. w przeciwnym przypadku zawsze jest tworzony plik o podanej nazwie, a jeśli taki plik już istnieje na dysku to pojawia się komunikat o tym z możliwością dopisania danych do tego pliku lub usunięcia pliku.
Wyświetl za każdym razem dialog parametrów eksportu (3) – Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie opisywanego dialogu przed każdym eksportem danych.
Wywołaj program przelewów elektronicznych (4) – zaznaczenie tej opcji umożliwia wpisanie ścieżki do programu do obsługi przelewów elektronicznych (np. MINIBANK dla WBK) z podaniem parametrów. Predefiniowanym parametrem jest [PLIK] oznaczający pełną ścieżkę dostępu do wyeksportowanego pliku. Ścieżkę do programu można ustalić w polu Program przelewów elektronicznych (7).
Usuń plik po zakończeniu programu przelewów elektr. (5) – zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie pliku wyeksportowanych przelewów po zakończeniu programu i po potwierdzeniu przez użytkownika.
Nie pytaj o usunięcie pliku (6) – zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie pliku (jeśli jest zaznaczona poprzednia opcja) bez pytania o potwierdzenie.
Plik eksportu przelewów (8) – należy podać nazwę pliku, do którego mają być eksportowane przelewy. Jeśli plik zostanie podany bez katalogu, to będzie on eksportowany do katalogu roboczego programu w podkatalogu PRZLXXXX, gdzie XXXX oznacza numery (dla każdego konta bankowego będą oddzielne katalogi).
Rodzaj pliku przelewów elektronicznych (9) – opcja umożliwia wybranie rodzaju eksportu (w zależności od rodzaju programu do obsługi przelewów):

  • Elixir (MultiCash) – stosowany przez banki: ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Austria Creditanstalt S.A., Bank Gesellschaft Berlin S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., ING Barings Bank, LG Petro Bank S.A., Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Raiffeisen-Centrobank S.A., Bank Śląski S.A. w Katowicach, Deutsche Bank Polska S.A., Westdeutsche Landesbank Polska S.
  • Kredyt Bank
  • Heuthes-Baset
  • VideoTel – eksport do programu VideoTel; stosowany przez banki: Bank Współpracy Regionalnej S.A., Powszechny Bank Kredytowy S.A., Pierwszy Komercyjny Bank S.A., Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Kredyt Bank PBI S.A., Bank Pocztowy S.A.

Dobrym przykładem wykorzystania tej funkcji jest zapłata wynagrodzeń, opisana poniżej.
Po wejściu z głównego okna programu w (F3) Pracownicy->Zbiorcza->Zapłata (dla miesiąca, w którym przygotowano już wynagrodzenia)->Wynagrodzeń->OK, wybieramy rodzaj operacji Przelew uniwersalny

Eksport przelewów elektronicznych z programu KPiR

i zatwierdzamy dialog. W kolejnych oknach będą pojawiać się dane dotyczące przelewów dla poszczególnych pracowników. Należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo oznaczyć atrybut Eksport do pliku. Umieszczony poniżej znacznik informuje, czy przelew został już wcześniej wyeksportowany do pliku.

Eksport przelewów elektronicznych z programu KPiR

Po zatwierdzeniu okna w zależności od ustawień parametrów eksportu, pojawi się dialog umożliwiający ich ponowną konfigurację. Jeśli import zostanie zakończony poprawnie, program wyświetli poniższy komunikat, z podstawowymi informacjami o dokonanej właśnie operacji.

Eksport przelewów elektronicznych z programu KPiR

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?