Księgowanie faktur WSTO w KsH

418  8 listopada 2021 Jan Tozrobi 0

A. Księgowanie dokumentu WSTO bez zapisu do księgi

 • Wyłączenie w menu “Zapisu do księgi”
 • Wybranie szablonu dla WSTO
 • Wpisanie nazwy i adresu kontrahenta detalicznego ze wskazaniem kraju odbiorcy
 • Określenie waluty rozliczenia
 • Określenie “rodzaju operacji”
 • Ustalenie czy stosowana ma być procedura OSS

W skutek zaksięgowania takiego dokumentu pojawia się zapis w rejestrze faktur:

W przypadku faktur WSTO nie dokonuje się zapisów w ewidencji VAT, natomiast jest dostępna oddzielna ewidencja faktur WSTO:

Ewidencja faktur dostępna jest w Miesiące -> Podatek VAT -> Ewidencja sprzedaży -> Ewidencja faktur WSTO

 

 

B. Księgowanie faktur detalicznych z zapisem do księgi

Przygotowanie planu kont i automatów księgowania

Tworzymy konto sumaryczne z analityką dla rozrachunków detalicznych WSTO – o ile takie nie jest już utworzone

 

Dodajemy do listy kontrahentów pozycje kontrahentów detalicznych dla każdej używanej w WSTO waluty (lub waluty i kraju).

 

 

Dodajemy konta analityczne dla każdej używanej w WSTO waluty (lub waluty i kraju) wiążąc je z wcześniej dodanymi kontrahentami detalicznymi.

 

 

Tworzymy konto sumaryczne z analityką dla zagranicznego podatku VAT:

 

i dodajemy konta analityczne dla księgowania podatku dla każdej używanej w WSTO waluty (lub oddzielnie dla każdej waluty i każdego kraju nabywców WSTO).

 

Uwaga: do przygotowania automatu księgowania WSTO np.: w walucie EUR wymagane jest by istniał już jakikolwiek automat sprzedaży krajowej w tej walucie. Automat powinien koniecznie zawierać księgowania VAT (może być w PLN). Jeżeli taki nie istnieje, to należy sporządzić, w starych dialogach, dwa tymczasowe księgowania faktury sprzedaży w walucie, łącznie z wpisem do rejestru sprzedaży, zamknąć program, ponownie go otworzyć, sprawdzić utworzenie automatu sprzedaży w EUR po czym usunąć tymczasowe księgowania, jeżeli nie miały one związku ze stanem faktycznym. 

Przykład księgowania dla utworzenia automatu sprzedaży krajowej w walucie EUR:


i w rejestrze faktur sprzedaży:

 

Takie księgowania należy utworzyć co najmniej dwa i zamknąć program. Po ponownym uruchomieniu powinien pojawić się automat:

 

Teraz można przystąpić do tworzenia właściwego automatu dla WSTO:

 • Włączenie w menu “Zapisu do księgi”
 • Wybranie szablonu WSTO
 • Wpisanie kontrahenta z podaniem kraju nabywcy
 • Wybranie dowolnego automatu sprzedaży w walucie EUR
 • Wpisanie operacji – to jest ważne bo tak będzie się nazywał automat dla WSTO
 • Ustalenie “rodzaju operacji”
 • Ustalenie czy stosowana ma być procedura OSS
 • Wpisanie kwot faktury dla odpowiednich stawek VAT
 • Skorzystanie z funkcji “Rozksięguj” 

 • Zmiana konta rozrachunkowego na zespół 248 Rozrachunki detaliczne WSTO
 • Zmiana konta rozliczenia VAT na 227-01 Podatek VAT EUR

Po zaakceptowaniu dialogu księgowanie prezentuje się następująco:

 

Po zaksięgowaniu takiego dokumentu i zaksięgowaniu jeszcze jednego dokumentu w powyższy sposób (utworzenie automatu wymaga co najmniej dwóch identycznych księgowań) należy zamknąć program i otworzyć go ponownie.

Teraz można już korzystać z gotowego automatu księgowania:

 

Po powyższych księgowaniach jak też innych później dodanych, ewidencja faktur WSTO wygląda tak:

Uwaga: W tym przykładzie pokazane jest księgowanie na kontach wg walut. W ten sam sposób można przygotować księgowanie wg walut i krajów tworząc odpowiednio kontrahentów WSTO i analityki 248 i 227 dla krajów i walut. Należy pamiętać by odpowiednio nazwać kontrahentów, konta i operacje by zapewnić sobie łatwość ich dobierania w zależności od kraju nabywcy. 

C. Księgowanie faktur niedetalicznych z zapisem do księgi

Postępowanie jest takie samo jak w pkt B., z tym, że nie trzeba tworzyć kontrahenta “detalicznego” i zamiast konta 248-.. należy stosować konto rozrachunkowe (w odpowiedniej walucie) przypisane do danego kontrahenta.

Wówczas zarówno w rejestrze faktur jak i w transakcjach i ewidencji faktur WSTO pojawi się pełna nazwa kontrahenta.

Planujemy także dostarczenie zmian pozwalających na przypisanie kontom rozrachunkowym atrybutu “kontrahenta detalicznego” i atrybutu “kraju”. Zmiana ta pozwoli na możliwość stosowania wspólnego konta rozrachunkowego dla odbiorców detalicznych, z możliwością zapisu jego pełnej nazwy i adresu w rejestrach faktur. Atrybut “kraj” pozwoli na skuteczne stosowanie szablonów “importu uniwersalnego”. 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?