Ograniczanie zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodów do wartości przychodów w okresie

71  11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Wprowadziliśmy możliwość uwzględnienia indywidualnej interpretacji przepisów dotyczących naliczania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Dialog Konfiguracja > Parametry programu, został uzupełniony o opcję „Ograniczaj zryczałtowane koszty uzyskania przychodów do wartości przychodów w okresie„. To ustawienie będzie uwzględniane w każdym miesiącu roku podatkowego. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Parametry2

Zmiana tej opcji przyniesie skutek po wykonaniu czynności:

1.Wyliczenie wynagrodzeń  poprzez “Arkusz wypłat” dla wszystkich pracowników (Pracownicy->Wypłata->Przelicz arkusz).
lub
2.Ponowne przeliczenie wynagrodzenia za ostatni miesiąc dla każdego pracownika, u którego wystąpił ten problem (Pracownicy -> Praca -> Wylicz miesiąc).

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?