Okresy zawieszenia działalności

216  6 grudnia 2022 Jan Tozrobi 1

Okresy zawieszenia działalności można wprowadzić z poziomu listy firm (menu główne: Funkcje->Lista firm).

Po wskazaniu firmy należy wybrać opcję Inne->Okresy zawieszenia działalności, która wyświetli listę okresów zawieszenia działalności danej firmy.

Rys.1. Wygląd dialogu listy okresów zawieszenia działalności wybranej firmy

Dialog wyświetla listę okresów zawieszenia działalności i umożliwia jej modyfikacje poprzez dodawanie, modyfikację i usuwanie poszczególnych pozycji listy.

Rys.2. Wygląd dialogu dodawania/modyfikacji okresu zawieszenia działalności

  • Pola “Początek” i “Koniec” określają okres zawieszenia.
  • Opcja “Bezterminowo” pozwala na wprowadzenie okresu bez określenia daty jego końca (pole “Koniec” jest wtedy niewidoczne).

Wprowadzony okresy zawieszenia działalności wpływają na naliczanie podstaw składek ZUS w poszczególnych miesiącach.

  • Dla ubezpieczeń społecznych:

Na dany miesiąc ustala się ilość dni podlegania tym ubezpieczeniom, czyli dni bez zawieszenia działalności oraz bez nieobecności (np. z tytułu choroby), a podstawę ubezpieczenia przyjmuje się w proporcji liczby dni podlegania do ogólnej liczby dni miesiąca.

  • Dla ubezpieczenia zdrowotnego:

W danym miesiącu przy ustalaniu podstawy ubezpieczenia pomija się przychody oraz koszty z danej działalności, zaksięgowane w okresie zawieszenia działalności.

Modyfikacja okresu zawieszenia działalności nie powoduje automatycznego przeliczenia podstaw ubezpieczeń oraz składek ZUS. Aby uwzględnić taką zmianę należy ponownie przeliczyć te składki w dialogu składek ZUS wszystkich właścicieli danej firmy w miesiącach, które obejmuje dany okres zawieszenia, oraz we wszystkich kolejnych miesiącach (jeśli były wcześniej dokonane wyliczenia).

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?