W głównym menu, pod ikonami najczęściej używanych opcji, wyświetlane są ich nazwy oraz odpowiadające im skróty klawiszowe, znajdujące się w kwadratowym nawiasie [], np. „Wybór firmy [F8]” lub „Księgi [F2]” (obrazek poniżej). Oznacza to, że podany w nawiasie [] klawisz funkcyjny otwiera daną funkcjonalność, czyli  np. klawisz funkcyjny F8 otworzy listę firm.

2016-06-14 15_47_40-KPiR 16.04.A [12] , KLIKS - os. fizyczna
W oknach dialogowych, w których widoczna jest tabela (jak ta poniżej), można przełączać się pomiędzy kolumnami korzystając ze strzałek na klawiaturze ← →. W kolumnie aktywnej (podświetlona kolorem szarym) istnieje możliwość wyszukiwania konkretnego wiersza poprzez wpisanie frazy którą szukamy, np. „wyn” jak na rysunku poniżej – program przeniesie nas na tę pozycję, która na początku w nazwie ma słowo „wyn”.

Screenshot_17

Można również poruszać się strzałkami ↑ ↓ po wierszach w tabeli.

Spis skrótów klawiszowych do poszczególnych programów: