Odliczenia od dochodu na podatku liniowym

293  30 czerwca 2022 Jan Tozrobi 0

Odliczenia od dochodu dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

 

Dostęp do dialogu:

Menu główne -> Właściciele -> Dochody -> Podatek -> Odliczenia od dochodu

Rys.1 Wygląd dialogu odliczeń od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym

Dialog umożliwia wprowadzenie poszczególnych odliczeń od dochodu:

 • Odliczenia – art.21 ust.1 pkt 152-154
 • Odliczenia strat i składek ZUS
  • Straty z lat ubiegłych
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Domyślna kwota odliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych jest sumą składek zapłaconych w danym miesiącu (liczy się data zapłaty, a nie okres składkowy).
   • Wartość tą można zmodyfikować ręcznie.
  • Ubezpieczenia zdrowotne
   • Domyślna kwota odliczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych jest sumą składek zapłaconych w danym miesiącu (liczy się data zapłaty, a nie okres składkowy).
   • Wartość tą można zmodyfikować ręcznie.
   • Podczas obliczania zaliczki na podatek, łączna suma odliczeń z tego tytułu dla roku podatkowego będzie ograniczona do limitu ustalonego w dialogu parametrów ZUS – pole “Limit odl.zdrow.(liniowy)”.
 • Pozostałe odliczenia

Podczas obliczania zaliczki na podatek, łączna suma kolejnych odliczeń dla roku podatkowego będzie ograniczona do kwoty dochodu pomniejszonej o sumę poprzednich odliczeń.

Możliwe jest także zwiększenie podstawy opodatkowania w ramce “Ustalenie podstawy obl.podatku”.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?