Polski Ład – Ulga dla właścicieli

140  28 czerwca 2022 Jan Tozrobi 0

Obsługa zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców korzystających z ulg: rodzina 4+, senior, powracający z zagranicy od 2022 r.

Dostęp do dialogu dla skali i liniówki:

Menu główne -> Właściciele -> Dochody -> Podatek -> Odliczenia od dochodu

Dostęp do dialogu dla ryczałtu:

Menu główne -> Właściciele -> Dochody -> Odliczenia -> Ryczałt

Rys.1 Wygląd części dialogu odliczeń związanej z ulgą dla skali i liniówki.

Rys.2 Wygląd części dialogu odliczeń związanej z ulgą dla ryczałtu.

 • Odliczenia z art.21 ust.1 pkt 152-154 zostały podzielone na dwie kategorie:
  • od dochodów opodatkowanych na skali i liniowo
  • od przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • Użytkownik ma możliwość zaznaczenia jednej lub wielu opcji w zależności od posiadanych tytułów, na podstawie których ulga przysługuje. 
 • Limit roczny jest ustawiany automatycznie, ale użytkownik ma opcję zmiany limitu rocznego, gdyby pojawiła się potrzeba rozdziału limitu rocznego na działalności, których dochody są opodatkowane w różnych formach (np. skala i ryczałt).
 • W przypadku, gdy użytkownik zmodyfikuje limit roczny, to przed zatwierdzeniem dialogu pojawi się komunikat ostrzegający, iż kwota limitu rocznego jest wspólna dla różnych form opodatkowania i suma tych limitów nie jest równa ustawowej kwocie limitu rocznego.
 • Dla skali/liniówki:
  • Kwota wykorzystanej ulgi jest wartością narastającą od początku roku.
 • Dla ryczałtu:
  • W polu “Limit pozostały” wyświetlana jest kwota limitu rocznego pomniejszona o wykorzystane kwoty ulgi w poprzednich miesiącach.
  • Kwota wykorzystanej ulgi jest wartością przypadającą na dany miesiąc.
  • Zasada odliczania ulgi została opisana poniżej.
 • Ustawienia ulgi są przepisywane na kolejne miesiące pod warunkiem, że nie mają już żadnych ustawień oraz nie był liczony podatek w kolejnych miesiącach.

Dla przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym schemat wyliczeń z uwzględnieniem ulgi różni się w przypadku, gdy występuje:

 • jedna stawka ryczałtu
  • Ulga jest odliczana w kolejności chronologicznej wykazywanych przychodów ze wszystkich firm ryczałtowych, w których rozliczany właściciel ma udziały.
  • Jeżeli w danym miesiącu podatnik korzysta z ulgi i w całości ją wykorzystuje (jego przychód jest mniejszy niż przysługujący limit) to składki społeczne nie są wykazywane ani odliczane.
  • Jeżeli w danym miesiącu przychód podatnika przekroczy limit ulgi (wykorzysta całą kwotę 85528 zł) to wykazujemy:
   • w przypadku, gdy przychód ponad ulgę jest wyższy bądź równy kwocie odliczeń:
    • odliczenia (skł. społeczne i inne) w pełnej wysokości
    • do opodatkowania -> pozostała kwota ponad ulgę minus pełna kwota odliczeń
    • podatek do zapłaty -> do opodatkowania pomnożony przez stawkę ryczałtu
   • w przypadku, gdy przychód ponad ulgę jest niższy niż kwota odliczeń:
    • odliczenia (skł. społeczne i inne) do wysokości pozostałego przychodu,
    • do opodatkowania -> 0,00
    • podatek do zapłaty -> 0,00
 • kilka stawek ryczałtu
  • Ulga jest odliczana w kolejności chronologicznej wykazywanych przychodów, a jeżeli kwota ulgi jest niższa od sumy przychodów osiągniętych jednego dnia, to jest rozdzielana proporcjonalnie do kwot stanowiących sumy w poszczególnych stawkach ze wszystkich firm ryczałtowych, w których rozliczany właściciel ma udziały.
  • Jeżeli w danym miesiącu podatnik korzysta z ulgi i w całości ją wykorzystuje (jego przychód jest mniejszy niż przysługujący limit) to składki społeczne nie są wykazywane ani odliczane.
  • Jeżeli w danym miesiącu przychód podatnika przekroczy limit ulgi (wykorzysta całą kwotę 85528 zł) to wykazujemy:
   • w przypadku, gdy przychód ponad ulgę jest wyższy bądź równy kwocie odliczeń:
    • odliczenia (skł. społeczne i inne) w pełnej wysokości
    • do opodatkowania -> pozostała kwota ponad ulgę minus pełna kwota odliczeń
   • w przypadku, gdy przychód ponad ulgę jest niższy niż kwota odliczeń:
    • odliczenia (skł. społeczne i inne) do wysokości pozostałego przychodu
    • do opodatkowania -> 0,00
    • podatek do zapłaty -> 0,00

Przy obliczaniu podatku dla ryczałtu kwota ulgi może zostać wyświetlona na wydruku miesięcznej zaliczki (menu główne -> Księgi -> wybór miesiąca -> Podatek dochodowy -> Obliczanie podatku miesięcznie). Należy odkryć kolumnę nazwaną “Odlicz. art.21”.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?