Konfiguracja modułu SMS w programie KPiR

745  21 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 6

Jeżeli uaktywniamy moduł SMS po raz pierwszy wybieramy opcję „Pakiet darmowych SMS-ów„.

2016-06-16 11_10_27-Wysyłaj SMSy z KPiR

Gdy to uczynimy, ukaże się nam okno „Wyślij testowego SMSa na swój telefon”. Wpisujemy swój nr telefonu i sprawdzamy, czy SMS dotarł. Jeżeli tak moduł SMS jest gotowy do użycia. W przeciwnym przypadku sprawdzamy, czy mamy połączenie z internetem oraz czy serwis esemeser.pl jest dostępny.

2016-06-16 11_28_41-KsH 16.04.A

Natomiast jeżeli korzystaliśmy wcześniej z modułu SMS wybieramy opcję Mam już konto w serwisie eSeMeSer.pl. Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się okno dialogowe, w które należy wpisać swoje dane logowania.

Wprowadzenie numeru telefonu do danych firmy

Rozpoczęcie pracy z modułem SMS musimy wpisać numer telefonu komórkowego firmy do której będą wysyłane SMS w oknie Wybór Firmy (F8)-> Dane firmy -> Telefon SMS

2016-06-16 13_09_09-Dane firmy

Wysyłanie SMSów o dowolnej treści

Aby wysłać do firmy SMSa o dowolnej treści z menu Funkcje wybieramy opcję Wybór firmy, zaznaczamy na liście firmę do której chcemy wysłać SMSa i z menu SMS wybieramy opcję Wyślij SMS. Wpisujemy treść SMSa i klikamy na przycisk Wyślij.

2016-06-16 13_20_58-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Wysyłanie SMSów z informacjami z KPiR

Moduł zawiera przykładowe szablony jak i możliwość definiowania dowolnej treści wiadomości SMS. Aby zaoszczędzić czas umożliwiliśmy również wysyłkę wiadomości SMS o tej samej treści do kilku użytkowników naraz.

Możemy wysłać do firmy informacje o:

  • należności z tytułu podatku VAT,
  • podatku dochodowego PIT-5
  • podatku dochodowego PIT-4.

Wysyłanie informacji o wysokości podatku VAT odbywa się z okna dialogowego Miesięczny wygląd księgi (Funkcje > Księgowanie). Najpierw musimy wygenerować deklarację VAT za dany miesiąc. Gdy to zrobimy, w oknie Miesięczny wygląd księgi zaznaczamy miesiąc, za który sporządziliśmy deklarację VAT i z menu SMS wybieramy opcję Wyślij SMS VAT teraz (aby wysłać SMS natychmiast) lub Wyślij SMS VAT później (aby zapisać SMS w kolejce oczekujących do wysłania).

2016-06-16 13_22_38-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Informacje SMS o podatku dochodowym PIT-5 wysyłamy w analogiczny sposób z okna dialogowego Dochody (Właściciele > Dochody), uprzednio obliczając Podatek.

2016-06-16 13_24_29-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Natomiast informacje o podatku dochodowym PIT-4 wysyłamy z okna dialogowego Zbiorcza (Pracownicy [F3] > Zbiorcza), uprzednio obliczając Podatek.

2016-06-16 13_26_17-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Standardowym nadawcą wiadomości jest księgowość. Aby jeszcze bardziej spersonalizować i przybliżyć Państwu kontakt z klientem, za dodatkową opłatą dajemy możliwość indywidualnego sprecyzowania nadawcy. W takim przypadku nadawcą może być Państwa firma.

Zarządzanie kontem i podgląd SMSów

Oczekujące i wysłane SMSy możemy podejrzeć w oknie Skrzynka SMS, które otworzy się po kliknięciu na ikonę Varico SMS.

2016-06-16 13_37_36-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

W oknie tym możemy wysłać oczekujące SMSy (opcja Wyślij), wysłać SMSa o dowolnej treści na dowolny numer (opcja Napisz), zarządzać swoim kontem w serwisie esemeser.pl (opcja Doładuj). Licznik u dołu okna informuje ile znaków wprowadziliśmy do treści SMSa. W przypadku przekroczenia 160 znaków użytkownik informowany jest o tym zmianą koloru licznika na czerwony.

W oknie Skrzynka SMS dostępne są także 4 karty:

  • Oczekujące – znajdują się tu SMSy oczekujące na wysłanie,
  • Wysłane – znajdują się tu SMSy wysłane,
  • Niewysłane – znadują się tu SMSy niewysłane,
  • Szablony – znajdują się tu szablony SMSów używane do wysyłania automatycznych informacji o VAT, PIT-5 i PIT-4.

Szablony SMSów możemy edytować poprzez 2-krotne kliknięcie na wybranym szablonie.

2016-06-16 13_35_51-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Słowa kluczowe wybrane w oknie Edytuj szablon zostaną automatycznie uzupełnione danymi pobranymi bezpośrednio z bazy danych KPiR.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?