Instalacja programu Varico Przyjazne Formularze

245  17 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem instalacji pozamykać wszystkie uruchomione programy. Zapewni to pełną poprawność procesu instalacji i zapobiegnie ewentualnym błędom lub przerywaniu procesu instalacji.

1. Po uruchomieniu aplikacji otwiera się okno Kreatora instalacji programu Varico Przyjazne Formularze (widok poniżej):

instalacja

Kliknij w przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalowania.

2. Następnie wybierz docelową lokalizację programu. Kreator sam podaje domyślną lokalizację, którą możesz zmienić naciskając przycisk Przeglądaj.Wówczas otworzy się okienko z folderami Twojego komputera, spośród których – klikając w wybrany folder – wybierasz ten, w którym ma zostać zapisany program Varico Przyjazne Formularze. Po dokonanym wyborze kliknij w Dalej i przejdź do kolejnego etapu. Zalecamy instalację w domyślnym katalogu, który się wyświetla.

3.Rozpocznie się proces instalacji i jednocześnie pojawi się pasek wyświetlający jej postęp w procentach. Program powinien zainstalować się szybko: maksymalnie do kilku minut. Na zakończenie instalacji otworzy się okno startowe programu.

4. Program Varico Przyjazne Formularze został zainstalowany pomyślnie. Teraz możesz rozpocząć wypełnianie formularzy. W przypadku wystąpienia problemów w trakcie instalacji lub użytkowania programu, skontaktuj się z naszymi doradcami.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?