Konfiguracja Varico Przyjazne Formularze do pracy w sieci

544  19 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

W celu skonfigurowania programu Varico Przyjazne Formularze do pracy w sieci (opcja ta dotyczy firm, które posiadają aktywną gwarancję na KPiR lub KsH w co najmniej wersji biurowej), w pierwszej kolejności na stanowisku, na którym ma znajdować się baza danych należy udostępnić katalog. Robi się to klikając prawym przyciskiem myszy na katalogu wybierając opcję Udostępnij -> Określone osoby

W kolejnym oknie wybieramy osoby, które będą miały udostępniony ten katalog jak również ustawiony odpowiedni POZIOM UPRAWNIEŃ. Osoby takie powinny mieć prawa do odczytu i zapisu.

 

Na stanowiskach sieciowych (łączących się do bazy danych na stanowisku głównym – serwerze) należy zmapować udostępniony wcześniej dysk sieciowy.
Aby to wykonać klikamy w Mój komputer/Ten komputer -> Mapuj dysk sieciowy

W nowym oknie należy wskazać lokalizację udostępnionego katalogu (z serwera) klikając na klawisz Przeglądaj.

Aby uruchomić wersję sieciową należy umieścić bazę danych na dysku sieciowym. należy w programie wejść w opcję Plik -> Ustawienia

Następnie należy wybrać opcję Dane aplikacji i w polu Miejsce zapisu danych zaznaczyć Zapisuj na dysku sieciowym

Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się klawisz Zmień miejsce zapisu danych umożliwiający wskazanie dysku sieciowego.

 

Program może być instalowany oddzielnie na każdym komputerze. Inny sposób to instalacja programu również na dysku sieciowym – dzięki temu aktualizacja będzie tylko tego jednego programu (a tak trzeba aktualizować program na wszystkich komputerach oddzielnie). W takim wypadku  na komputerach użytkowników wystarczy ustawić odpowiedni skrót do programu lub uruchamiać program bezpośrednio z dysku sieciowego.

 

W przypadku dużej liczby firm i dokumentów:

W celu uporządkowania danych firm oraz możliwości ustawienia praw dostępu do danych dla różnych osób można użyć mechanizmu baz danych w samym programie (Plik->Ustawienia->Bazy danych: http://fillup.pl/pomoc/help/#link_266881).

Można też rozdzielić bazy danych do osobnych plików. Zbyt duże pliki bazy danych mogą powodować znaczące spowolnienie programu, dlatego czasem lepiej podzielić je na kilka.
W tym przypadku należy uruchamiać program ze wskazaniem odpowiedniego pliku bazy danych jako parametrem wywołania, np.
c:\fillUp\fillUp.exe „C:\Users\User\Documents\efile\fillup\database.sqlite”

Można oczywiście ten parametr ustawić w skrócie na pulpicie – i dzięki temu mieć dostęp do kilku oddzielnych sieciowych baz danych poprzez odpowiednie skróty na pulpicie.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?