Import danych do wystawienia pitów rocznych z KPiR, KsH i RP do Varico Przyjazne Formularze

750  19 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 0

Program Varico Przyjazne Formularze umożliwia zaimportowanie danych firm, pracowników i właścicieli oraz kwoty do wystawienia zeznań rocznych (PIT 36, PIT 37L, PIT 37, PIT 38 wraz z załącznikami).

W celu umożliwienia importu danych w Przyjaznych Formularzach należy wybrać opcję Narzędzia -> Importuj Dane.

zdjecie-1

Wyświetli się okno Importuj Dane

VPF4

Program Varico Przyjazne Formularze automatycznie wykryje ścieżkę do zainstalowanego na dysku programu KPiR, RP lub KsH. Jeżeli chcemy zaimportować dane z innego katalogu z programem, należy kliknąć klawisz Edytuj ustawienia tego importu i wybrać inny folder przyciskiem Zmień.

VPF5

 

zdjecie-4

zdjecie-5

Po konfiguracji importu danych można zaimportować dane w dwóch miejscach:

a) Narzędzia >Importuj dane>Importuj

VPF6

Przed importem następuje podsumowanie i wyświetlenie danych firmy/osób, które będą zaimportowane. Domyślnie wszystkie dane są zaznaczone. Zaakceptowanie następuje poprzez kliknięcie przycisku Importuj dane.

8

b) Istnieje inna możliwość importu danych dostępna poprzez wybranie opcji: Aktówka>Więcej>Importuj dane. Dalsze działanie importu jest takie same jak w podpunkcie a).

zdjecie-8

Ponowny import

Jeżeli po pierwszym zaimportowaniu zostały zmienione dane, można je powtórnie zaimportować ( np. po zmianie danych w KPiR ) zaznaczając na liście danych firmy/osób odpowiednie pozycje (jeżeli wystąpiły zmiany, w programie jest to oznaczone komunikatem „nowszy niż w bazie” przy zmodyfikowanych pozycjach). Jeśli dana pozycja została zmieniona, a mimo to widnieje jako oznaczona „starszy niż w bazie”, można zaznaczyć ją ręcznie i zaimportować ponownie.

UWAGA: Program Varico Przyjazne Formularze  zaimportuje poprawnie dane finansowe do wystawienia pitów rocznych w firmie, która ma obliczony podatek dochodowy za grudzień, zostały naliczone składki ZUS w grudniu oraz obliczony podatek za pracowników.

zdjecie-9

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?