Jak pobierać aktualizacje ze strony www.varico.pl?

486  25 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 0

Każdy klient posiadający aktualną licencję 4 Inclusive, ma możliwość pobrania aktualizacji programu Varico® ze strony internetowej https://web.varico.pl/. Wszystkie najnowsze wersje znajdują się w menu zakładce Programy następnie Aktualizacje Programów.
2016-06-14 15_16_48-Aktualizacje programów Varico - W biznesie warto na nas liczyć

Klikamy interesujący nas program i przechodzimy na stronę, z której możemy pobrać aktualizację oraz sprawdzić historię zmian w ostatnich wersjach. W celu pobrania aktualizacji należy kliknąć w przycisk „Pobierz Aktualną Wersję” lub „Pobierz aktualizację„.

Pobieranie pliku zacznie się automatycznie, w zależności od przeglądarki internetowej będziemy mieć możliwość wskazania gdzie plik ma zostać zapisany lub zostanie on zapisany do domyślnego katalogu Pobrane.

Ważne jest, aby nie zapisywać pliku z aktualizacją bezpośrednio w katalogu programu Varico®. W czasie pobierania warto wykonać aktualne archiwum z programu. Po zakończeniu pobierania aktualizacji (może to potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut w zależności od szybkości połączenia z Internetem) uruchamiamy instalator przez dwukrotne kliknięcie na nim myszką i rozpoczynamy aktualizację programu.


UWAGA! Niektóre programy antywirusowe usuwają rozszerzenie pliku exe. W związku z czym występują problemy w uruchomieniu instalatora. W takim przypadku, aby uruchomić instalator, należy do nazwy pobranego pliku dodać po kropce rozszerzenie “exe” tak, aby nazwa pliku wyglądała następująco: “nazwa_programu.exe”. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na naszym pliku i wybieramy z menu kontekstowego funkcję “zmień nazwę”. Po tych czynnościach instalator powinien się uruchomić już normalnie.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?