Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

40  25 kwietnia 2023 Jan Tozrobi 1

W związku ze zmianą Art. 10 (zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ‒ Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.)
Wprowadzone zostały przepisy
 w art. 30a i art. 31, zgodnie z którymi, co do zasady, miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił  70% podstawy wymiaru zasiłku.

Jednocześnie pracownik ma możliwość wyboru wysokości zasiłku macierzyńskiego, który będzie pobierany w okresie urlopu rodzicielskiego. I tak:

  1. kobieta otrzymuje 100% zasiłek za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego, natomiast za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70% zasiłku albo kobieta w ciągu 21 dni ma prawo złożyć do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłacanie jej 81,5% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, przy czym za okres 9 tygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku; w przypadku niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego – na wniosek pracownika/ubezpieczonego następowałoby wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego, a zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski wykorzystywany w kolejnych latach życia dziecka byłby płatny na poziomie 70% dla obojga rodziców.

Program przyjmuje datę wejścia w życie przepisów z dniem 01.05.2023.

W celu dodania urlopu macierzyńskiego należy przejść w menu do Pracownicy -> Na wybranym pracowniku wchodzimy w NieobecnościWybieramy Dodaj oraz wybieramy rodzaj nieobecności Urlop macierzyński.

Po ustawieniu daty Od dnia 01-05-2023 program na dialogu wyświetli Przysługujący procent zasiłku 81,5%

Analogiczna sytuacja dotyczy dodania nieobecności w postaci zasiłku rodzicielskiego. Od 1.05.2023 do wyboru jest Przysługujący procent zasiłku: 81,5% lub 70%.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?