Zdrowotne odliczane dla osób poniżej 26 roku życia

156  4 września 2020 Jan Tozrobi 0

Przykładowa sytuacja:

W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, rodzi się pytanie w jaki sposób powinno się dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku.

Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

Odpowiedź:

Składkę zdrowotną obliczoną według stopy 9% należy porównać z tzw. hipotetyczną zaliczką na podatek, ustaloną przed odliczeniem składki w wysokości 7,75%.

Uzasadnienie + rozwiązanie w programie:

Wartość odliczanego zdrowotnego za pracownika nie powinna być większa od podatku, a ten z uwagi na prawo do 0% podatku wynosi 0. Jednak w PIT-11 trzeba wykazać wartości „hipotetyczne” zdrowotnego do odliczeń, stąd nie można tego wyliczenia pominąć. Widać to dobrze na „Karcie wynagrodzeń” (F3 > Praca > Rocznie > Karta) jeżeli skorzysta się z kolumny „Ub.zdrowotne odl.hipotet”. Jeżeli istnieje potrzeba, aby zebrać dane do rozliczenia podatkowego to najlepiej korzystać z „Karty wynagrodzeń”, a nie z list płac.

 

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?