Zbiorczy zapis PIT-11 do formatu PDF

258  8 marca 2021 Jan Tozrobi 1

Funkcja zbiorczego zapisania PIT-11 dla pracowników jest dostępna pod przyciskiem “Zbiorczo PIT-11”

Przycisk „Deklaracja” umożliwia zapis PIT-11 do formatu PDF

Zbiorcze generowanie PIT-11 jest możliwe poprzez:

a) Kliknięcie przycisku ”Wszystkie”

b) zaznaczenie insertem lub muszką odpowiednich osób w pierwszej kolumnie

Zapisać możemy tylko te deklaracje, dla których została wystawiona e-deklaracja. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat:

Dla spełnionego warunku pojawi się okno, w którym wskazujemy ścieżkę zapisu plików PDF.

Każdy PIT-11 dla pracownika jest zapisywany w 2 wersjach:

z tłem pól (większe zużycie tonera przy drukowaniu)

bez tła (mniejsze zużycie tonera przy drukowaniu)

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?