Czy pracownicy Varico lub dostawcy usługi mają wgląd w moje dane?

70  6 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Absolutnie nie. Dane przechowywane na serwerze usługi GOD są przechowywane jako zaszyfrowane. Tylko właściciel klucza szyfrującego może je odszyfrować. Dla pracowników dostawcy usługi jak i pracowników Varico dane te są zupełnie nieczytelne.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?