Podłączenie terminala płatniczego w programie ObSp

87  8 marca 2019 Jan Tozrobi 0

Od wersji 19.01.B umożliwiliśmy Państwu zaksięgowanie płatności kartą. Żeby skonfigurować terminal w ObSp należy:

W programie wybrać zakładkę Parametry i przejść do Sposoby płatności:


W lewym górnym rogu wybieramy opcję Dodaj:


Następnie w oknie Dodawanie sposobu płatności należy zaznaczyć następujące przyciski wyboru: Brutto w polu wpłacono i Karta płatnicza. Po zaznaczeniu checkboxu karty płatniczej, wyświetlą się okna Host i Port, które należy uzupełnić. Domyślny Port dla terminalu to 8282, a Host to adres IP przypisany do urządzenia.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?