Jak dodać nowy wzorzec rachunku do umowy cywilno-prawnej

454  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Wersje Windows programów RP, KPiR+RP oraz KsH+RP umożliwiają edycję wzorów rachunków do umów cywilno-prawnych. Stwarza to użytkownikowi możliwość zdefiniowania kilku wzorów, które będzie można wykorzystywać naprzemiennie. Aby stworzyć wzory i je edytować należy wejść w:
Funkcje -> Pracownicy

 

Wybieramy pracownika zatrudnionego na umowę cywilno-prawną. Wybieramy opcję Zlecenia

2016-06-15 09_13_46-Pracownicy na umowę-zlecenie_o dzieło i umowę o pracę

Aby móc stworzyć wzorzec należy dodać nowy rachunek. Wybieramy opcję Dodaj -> Rachunek

2016-06-15 09_14_52-Dokumenty

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych zatwierdzamy dialog. Następnie wybieramy opcję Rachunek -> Tekst.

 

Program w tym momencie zapyta się czy dodać nowy wzór rachunku (pytanie zostanie wyświetlone tylko w przypadku, gdy nie został utworzony wcześniej żaden wzorzec).

56

Po zatwierdzeniu komunikatu otworzy się dialog, gdzie możemy dodawać swoje wzorce

2016-06-15 09_17_24-Pytanie

Wprowadzamy nazwę wzorca i potwierdzamy utworzenie nowego szablonu. Po tej operacji program wyświetli szablon rachunku do edycji, gdzie możemy dostosować go do swoich potrzeb, np dodając dodatkowe informacje, usuwając zbędne lub zmieniając wygląd.

2016-06-15 09_18_33-Edycja Wzorca

Do edycji szablonu można powrócić w każdym momencie wybierając opcję Edycja w dialogu „Wzory rachunków za umowy”.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?