Jak sprawdzić nazwę bazy danych w programach w wersji SQL?

344  25 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak odczytać nazwę bazy danych programu Varico nadanej podczas instalacji?

Podczas instalacji programów Varico i definiowaniu połączenia z bazą danych PostgreSQL, użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy jaka zostanie nadana dla danej bazy. Do tego celu służy opcja instalacji zaawansowanej.

 

W następnym kroku instalacji mamy możliwość zdefiniowania nazwy bazy danych (po zainicjowaniu poprawnego połączenia z serwerem PostgreSQL).

 

Jeżeli podczas instalacji wybraliśmy instalację lokalną, program nada nazwę domyślą dla bazy.
Mając zainstalowany program na komputerze, mamy możliwość sprawdzenia nazw baz danych poprzez 2 metody.

1 metoda:
W programie dostępna jest opcja Konfiguracja -> Połączenia bazodanowe

Na dialogu „Definicja połączeń bazodanowych” dostępne są 2 zapisy. Pierwszy zapis „MAIN” dotyczy połączenia z serwerem PostgreSQL. Nazwa bazy danych zaznaczona jest na poniższym zrzucie ekranu:

 

Main:
localhost – nazwa hosta (adres IP, nazwa serwera, localhost – w przyadku kiedy jest to na maszynie lokalnej)
5432 – numer portu, na którym nasłuchuje serwer bazy danych
rpsql2020 – nazwa bazy danych, do której podpięty jest program

Drugi zapis „TEMP” dotyczy miejsca zapisu plików do katalogu współdzielonego.

2 metoda:

Sprawdzenie zapisu w pliku configure.ini. Jest to główny plik konfiguracyjny połączeń dla programów Varico. Znajduje się on bezpośrednio w katalogu z programem. Otwieramy powyższy plik za pomocą notatnika i znajdujemy sekcję [connections]. Tutaj zapisana jest definicja połączenia z bazą wraz z jej nazwą.

Znajomość nazwy bazy danych może być przydatna w momencie reinstalacji systemu, przenoszenia baz danych bądź instalacji dodatkowych katalogów z programem.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?