Jak dodać program Varico do wyjątków w AVG

136  7 czerwca 2019 Jan Tozrobi 2

Zdarza się, że programy antywirusowe blokują programy Varico, najczęściej jest to plik, przez który uruchamiamy program, bywają to też inne przypadki. W tej instrukcji zaprezentuje Państwu jak dodać cały folder, w którym znajdują się programy oraz baza danych, do wyjątków w antywirusie, celem zapobiegnięcia niechcianego blokowania.
Wszystkie operacje są wykonywane na programie bezpłatnym, dlatego konfiguracja może w pewnym stopniu różnić się od pełnych wersji.

W prawym dolnym rogu otwieramy nasze AVG.

Pojawia nam się okno programu. W prawym górnym rogu klikamy na Menu, następnie Ustawienia.


Z panelu po lewej stronie wybieramy:
Właściwości ogólne -> Wyjątki -> Dodaj wyjątek

Powinniśmy zobaczyć następujące okno.

Interesuje nas opcja Przeglądaj.

UWAGA – jeśli podczas instalacji wybrałeś domyślną ścieżkę instalacyjną, to postępuj jak w poradniku, jeśli nie to musisz tu wybrać tę samą lokalizację co podczas instalacji.

Następnie wybieramy
Komputer -> dysk C
Przy folderze Varico klikamy lewym przyciskiem myszy w kwadracik i zaznaczamy i zatwierdzamy OK.

Jak widać na liście folder i wszystko, co w nim zostały dodane do wyjątków w naszym AVG.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?