Grupowe wysyłanie dokumentów do systemu e-Deklaracji

162  25 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 0

Nowa funkcjonalność w programach Varico umożliwi grupowe wysłanie podpisanych dokumentów do systemu e-Deklaracji oraz grupowe pobieranie dokumentów UPO dla deklaracji już wysłanych.

Aby skorzystać z  opcji należy wykonać następujące kroki:
W nowoczesnym rodzaju menu Funkcje -> e-Deklaracje, w wersji klasycznej Inne -> e-Deklaracje
Po chwili pojawi się następujące okno:

 

Screenshot_1

Na powyższej liście widoczne są dokumenty podpisane lub też już wysłane do systemu e-Deklaracji. Zaznaczanie i Odznaczanie pojedynczych pozycji odbywać się będzie na trzy sposoby:

  • przez użycie klawisza Insert
  • przez skorzystanie z nowo dodanej opcji menu Zaznacz/Odznacz
  • oraz przez użycie opcji Wszystkie/Żadne.

Skorzystanie z opcji Wyślij  spowoduje przesłanie wybranych dokumentów. Skorzystanie z opcji Pobierz UPO spowoduje pobranie dokumentów UPO dotyczących wybranych deklaracji.
Po każdej z tych operacji wyświetlony zostanie raport z opisem rezultatu z jakim zakończyła się dana operacja.

2F

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?