Chorobowe od Umów zleceń

424  8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

W nowym module Rozliczeń Płac można wyliczać chorobowe dla pracowników będących na zatrudnieniu na umowie na zlecenie. W tym celu w dialogu „Pracownicy (F3)” dodaliśmy funkcję „Nieobecności” . Przy jej pomocy można obsługiwać nieobecności wszystkich pracowników – zarówno tych zatrudnionych na umowie o pracę jak i tych zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.

1

Pracownik posiada prawa do świadczeń jeżeli jest płatnikiem składek na dane ubezpieczenia.

Fakt opłacania danych ubezpieczeń ustawiamy w danych umowy zlecenia (Pracownicy -> Zlecenia -> Dodaj umowę -> „Okresy podlegania składkom” -> Modyfikuj).

2

Pracownik uzyskuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego od dnia zgłoszenia pracownika do takich ubezpieczeń. Uzyskanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pracownik uzyskuje po 90-cio dniowym okresie wyczekiwania („Okresy podlegania składkom” -> Modyfikuj -> Podlega ZUS -> Podlega chorobowemu -> Okres wyczekiwania).

3

Same ubezpieczenia są naliczane w rachunkach (Pracownicy -> Zlecenia -> Dodaj -> Rachunek -> Składki dla pracownika)

2,5

Nieobecności dodajemy w dialogu Pracownicy -> Nieobecności

4

Dialog „Nieobecności” jest browserem zawierającym listę nieobecności pracownika. Pozwala on na usuwanie, modyfikacje i dodawanie nowych nieobecności.

Dodanie nieobecności powoduje otwarcie się dialogu dla domyślnej nieobecności chorobowej. Rodzaj nieobecności można zmienić – zmienia sie wówczas wygląd dialogu.

5

W danym oknie można ustawić okres choroby, datę dokumentu i jego wpływu, czy wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez firmę czy ZUS i w jakim procencie i inne podstawowe informacje dotyczące danej nieobecności.

Należy pamiętać aby termin choroby zawierał się w terminie trwania umowy.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?