Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

80  16 września 2016 Jan Tozrobi 0

Jeżeli po naciśnięciu Tekst do dokumentu umowy na zlecenie, rachunku do umowy wyświetli się komunikat jak poniżej:

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

Należy:

Zmodyfikować dany dokument poprzez Rachunek / Umowa → Modyfikuj

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

Otworzy się dialog modyfikacji dokumentu, który bez zmian zapisujemy przyciskiem „OK”.

Następnie wybieramy Rachunek / Umowa → Tekst, wyświetli się komunikat o możliwości definiowania własnych wzorów, który zatwierdzamy przyciskiem „Tak”

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

Wyświetli się okno zdefiniowanych wzorców danego dokumentu

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

Usuwamy wszystkie, na których pojawił się błąd wczytywania pliku i dodajemy nowy za pomocą przycisku „Dodaj”.

Wyświetli się okno dodawania nowego dokumentu, dla którego określamy łatwą do rozpoznania dla nas nazwę i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

Następnie wyświetli się szablon danego dokumentu

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na rachunku do umowy, bądź dokumentu umowy na zlecenie

Zamykamy szablon krzyżykiem i zatwierdzamy utworzony przez nas szablon.

Po tych czynnościach powinien ukazać na nowo utworzony przez nas dokument z wypełnionymi danymi.


Uwaga: Jeżeli w poprzednim roku nie korzystałeś z domyślnego wzorca, a miałeś zdefiniowany własny, musisz uruchomić rok poprzedni i skopiować tekst wzorca (w oknie wzorów rachunków / umów wybierz „edycja” i skopiuj zawartość szablonu), następnie w roku obecnym wklej go do szablonu.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?