Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

302  19 września 2016 Jan Tozrobi 1

Program RP umożliwia wystawienie wynagrodzenia za pomocą składników. Taki sposób opisany jest w FAQ numer 87 („Jak w RP dodać składniki wynagrodzeń i jak się robi listę płac ze składnikami”). Niniejsze FAQ opisuje dodatkowy składnik wynagrodzenia dostępny w programie RP dla Windows.
Składnik „procent z innych” wylicza stawkę procentową wynagrodzenia na podstawie innych wystawionych już składników. Przykładowo tworzymy składnik „Zasadnicze” oraz „Premia procentowa”, która stanowi 20% wartości Naszego głównego składnika.
Aby utworzyć procentową premię należy wejść w Funkcje → Pracownicy, a następnie poprzez opcję Inne wybrać „Składniki wynagrodzeń”. Operację tą przedstawia poniższy obraz:

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

Na liście składników wynagrodzenia wybieramy opcję „Dodaj

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

Po wybraniu opcji otrzymujemy dialog „Dodawanie składnika wynagrodzenia” gdzie definiujemy przykładową „Premię procentową”. Wpisujemy Nazwę składnika a następnie wybieramy Rodzaj procent z innych. Po wybraniu opcji na dialogu pojawi się dodatkowe okno „Ile procent” oraz klawisz „Z jakich składników”

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

Wartość procentowa może być liczona z kilku różnych składników i można bez problemu dostosować składnik do Naszych potrzeb. Wybieramy klawisz „Z jakich składników”, który otwiera Nam dialog „Lista składników wynagrodzenia”, gdzie za pomocą „Zaznacz” możemy wybrać interesujące Nas składniki, natomiast „Zatwierdź” potwierdza wybór. W tym FAQ wybieramy jeden – zasadnicze.

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

Kolejny obraz przedstawia prawidłowo zdefiniowany przykładowy składnik. Zmiany zatwierdzamy klikając na klawisz OK:

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

Na liście dostępnych składników figuruje utworzony przed chwilą nowy składnik:

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

W tym momencie możemy przystąpić do wystawienia wynagrodzenia pracownikowi. Wybieramy opcję Wybór firmy[F8] → Pracownicy → Praca → Wynagrodzenie → Składniki. Wprowadzamy wartość składnika zasadniczego, a program na podstawie zdefiniowanego składnika procentowego oblicza wartość końcową wynagrodzenia:

Jak zdefiniować składnik wynagrodzenia „Procent z innych”?

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?