Jak wystawić deklarację IFT-1/IFT-1R

550  9 grudnia 2016 Jan Tozrobi 2

IFT-1 / IFT-1R Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce.

Pracownikom, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, a którzy uzyskali przychody w danym roku podatkowym z tytułu umów cywilno-prawnych, pracodawca ma obowiązek wystawiać deklarację IFT-1R. Na wniosek pracownika pracodawca wystawia deklarację IFT-1.

W programie pracownik musi mieć ustawienia:

Pracownicy/Modyfikuj

a) Obywatelstwo – Kraj powinien być inny niż Polska


b) Zaznaczenie Rodzaj obowiązku podatkowego – Nierezydent

Umowa zlecenie dla pracownika powinna być zaznaczoną opcję: „PIT8AR/IFT-1R (os zagraniczna)”

W dokumencie uwzględniono przychody wynikające z rachunków, w których właściwie zaznaczono sposób rozliczenia podatku i których wypłaty dokonano w roku podatkowym.

Drukowanie dokumentu i wysyłanie e-Deklaracji odbywa się w programie Varico Przyjazne Formularze. Rozliczanie płac umożliwia przesłanie danych słownych/kwotowych do Przyjaznych Formularzy w 2 lokalizacjach:

a) Pojedynczo dla pracownika:

Pracownicy/Zlecenia/Zestaw/Deklaracja IFT-1/IFT-1R

Dla wykonania korekty deklaracji, należy odpowiednio zaznaczyć jak na dialogu opcja „Korekta deklaracji”. Pojawi się wówczas możliwość dołączenia do deklaracji dokumentu ORD-ZU – Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.

faq_03

b) Zbiorczo:

Pracownicy/Zbiorczo/Roczne/IFT-1R seryjnie

W obu przypadkach automatycznie uruchamia się program Varico Przyjazne formularze z możliwości zaimportowania danych:

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?