Wystawianie karty przychodów dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie lub umowę o dzieło

799  3 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Takie rozwiązanie umożliwia przygotowanie zestawienia przedstawiającego przychody pracownika w ciągu roku kalendarzowego z podziałem na poszczególne miesiące.

Zestawienie będzie dostępne po wybraniu Pracownicy -> Zlecenia -> Zestaw

1

Następnie wybierz Karta.2

Karta przychodów będzie można wystawić, jeśli istnieją rachunki do umów zlecenia/o dzieło wystawione dla danego pracownika. Zestawienie można dowolnie konfigurować oraz definiować jego zakres.

3

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?