Wystawianie formularza ZAP-3 dla właścicieli i pracowników firmy

145  19 września 2016 Damian Olszewski 0

Funkcja ta daje Państwu możliwość wypełnienia w programie formularza ZAP-3 do Urzędu Skarbowego.
Opcja wystawienia formularza ZAP-3 pracowników dostępna jest po wyborze opcji Funkcje -> Pracownicy -> US -> Zgłoszenie ZAP – 3.

Wystawianie deklaracji podatkowych ZAP-3 dla właścicieli i pracowników firmy

Opcja wypełniania formularza ZAP-3 dla Właściciela dostępna jest po wyborze pozycji Właściciele -> US -> ZAP-3.

Wprowadzone przez pracodawcę dane do okna dialogowego ZAP-3 (imię i nazwisko) wykorzystane zostaną jednorazowo na potrzeby zgłoszenia formularza do US.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?