Jak wykonać zestawienie ewidencji wyposażenia?

239  12 września 2016 Jan Tozrobi 0

Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku, związanego z wykonywaną działalnością, nie zaliczone do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł.

Wyposażenie można dodać do ewidencji wyposażenia na dwa sposoby:

  • wpisując bezpośrednio do ewidencji wyposażenia poprzez menu KSIĘGI > INNE > EWIDENCJA WYPOSAŻENIA > DODAJ
  • lub z poziomu wiersza księgi w menu KSIĘGI > WIERSZE > DODAJ, a następnie będąc w polu Wydatki pozostałe wciskając kombinację klawiszy ALT+F4

Aby wykonać zestawienie ewidencji wyposażenia w programie KPiR® należy :
Wybrać opcję z menu KSIĘGI > INNE > EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

  • 2016-09-12-09_27_41-wyposazenie-firmya następnie opcję EWIDENCJA z menu w oknie dialogowym WYPOSAŻENIE FIRMY
    Na ekranie pojawi się podgląd ewidencji wyposażenia, który możemy wydrukować klawiszem F3 lub zapisać do pliku klawiszem F4.

2016-09-12-09_31_27-ewidencja-wyposazenia

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?