Jak wprowadzić nieobecności u poprzedniego pracodawcy?

203  19 września 2016 Jan Tozrobi 0

Zatrudniając nowego pracownika, powinniśmy wprowadzić do programu informacje dotyczące zwolnień lekarskich, na których przebywał on w danym roku u poprzednich pracodawców. Dzięki temu aplikacja w sposób prawidłowy będzie naliczać wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę i świadczenie przez ZUS (w przypadku przekroczenia limitu 33 dni choroby). Proces ten można podzielić na trzy etapy:

1. W pierwszej kolejności, do programu należy wprowadzić nieobecności wynikające z choroby, które miały miejsce przed zatrudnieniem. Można to zrobić w poszczególnych miesiącach, wybierając w głównym oknie programu (F3) Pracownicy -> zaznaczamy interesującego nas pracownika -> z górnego menu wybieramy Praca -> Świadczenia -> Nieobecności -> Dodaj.

W jaki sposób wystawić wynagrodzenie dla pracownika osiągającego dochody z przynależności do różnych grup pracowniczych

W otwartym oknie, uzupełniamy niezbędne pola.

2. Następnie w pierwszym miesiącu pracy danej osoby, w parametrach wynagrodzenia, dostępnych w Pracownicy -> Praca -> Parametry -> Parametry zaznaczamy opcję  Podst.od akt.mies.(zmiana wymiaru).

W jaki sposób wystawić wynagrodzenie dla pracownika osiągającego dochody z przynależności do różnych grup pracowniczych

3.  Jeśli do programu zostały już wprowadzone nieobecności pracownika, należy je ponownie przeliczyć. Wykonujemy to za pomocą klawisza „Zaproponuj” dostępnego po wybraniu na liście pracowników pozycji Praca->Świadczenia->Suma.

W jaki sposób wystawić wynagrodzenie dla pracownika osiągającego dochody z przynależności do różnych grup pracowniczych

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?