Struktura kosztów w KPiR

284  9 września 2016 Jan Tozrobi 0

W programie KPiR mamy możliwość zdefiniowania struktury kosztów.
Opcja ta pozwala na rozbicie pozycji kosztowych na dowolne rodzaje kosztów. Pozwala to na dokładniejszą analizę poniesionych kosztów przez firmę według dowolnie wybranych przez użytkownika kryteriów (np. wg rodzajów: paliwo, materiały, usługi obce, np. według miejsca: oddziały, administracja, produkcja itp.),

Aby zdefiniować strukturę kosztów wchodzimy w :
Księgi->Zaznaczamy miesiąc->Inne->Struktura kosztów

Struktura kosztów w KPiR

Pojawia się okno Rodzaje kosztów, gdzie możemy dodać nowy koszt bądź zmodyfikować istniejący.

Struktura kosztów w KPiR

Po zdefiniowaniu rodzaju kosztów, możemy przystąpić do dodawania wiersza w księdze.

Aby zaksięgować rodzaj kosztów wybieramy opcję:
Księgi->Zaznaczamy miesiąc->Wiersze->Dodaj
Uzupełniamy podstawowe parametry.
W polu zakup towarów, pozostałe, koszty uboczne lub wydatki Wyn.w got.i nat  podajemy kwotę i klikamy klawisz F6, zatwierdzamy rodzaj kosztu i klikamy ok.
Pojawia się okienko, które uzupełniamy odpowiednimi danymi i klikamy ok.

Struktura kosztów w KPiR

Potwierdzamy dodanie operacji gospodarczej.

Możemy wygenerować także zestawienie rodzaju kosztów dla całego roku. Aby wykonać takie zestawienie wybieramy następujące opcje:
Księgi->Inne->Struktura kosztów>Zestawienie

Struktura kosztów w KPiR

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?