Jak ustawić sposób wypłaty na liście płac w RP

489  11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

W programie istnieje możliwość ustawienia sposobu  wypłaty wynagrodzenia pracowników na liście płac:

  • na konto,
  • z kasy.

Program domyślnie ustawia wynagrodzenie „z kasy” na rozszerzonej liście płac.
F3 -> Pracownicy -> Zbiorczo -> lista -> płace na umowie o pracę i zaznaczyć opcję „Rozszerzenie listy płac

2016-06-14 15_35_14-Konfiguracja listy płac

Zatwierdzamy okno konfiguracji listy płac i pojawia się wydruk listy.
W celu zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia należy przy każdym pracowniku ustawić sposób wypłaty wynagrodzenia  F3 -> Pracownicy -> inne -> dokumenty -> dodaj;

Jeżeli nie jest dodana umowa o pracę przy pracowniku program automatycznie będzie wymagał, aby ten dokument został dodany.
Wybieramy dokument „sposób płatności„, podajemy datę od której ma obowiązywać forma płatności i ustawiamy „Forma płatności wynagrodzenia” z kasy lub na konto.

2016-06-14 15_37_14-Dokument dla pracownika_ Alina Graczyk

Po naciśnięciu przycisku OK i tekst, program wyświetli dokument do wydruku.

Jeżeli w miesiącu, w którym chcemy zmienić sposób płatności a było dodane  wcześniej wynagrodzenie należy dodać je ponownie.
W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych zmian można ponownie sporządzić rozszerzoną listę płac.
F3 -> Pracownicy -> Zbiorczo -> lista -> płace na umowie o pracę

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?