Jak naliczyć składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

306  16 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Od wersji programu KPiR Windows 1.12.A dodano możliwość naliczania składek na FEP czyli fundusz emerytur pomostowych. Składki pobierane są od pracowników którzy :

  • urodzili się po 31 Grudnia 1948 r
  • zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze

Aby sprawdzić wysokość składki na FEP wchodzimy w Parametry->Zus->Składki i stawki-> Miesiąc-> Modyfikuj

2016-06-16 15_29_28-Modyfikacja parametrów ZUS

Oprócz tego należy w danych pracownika wprowadzić dane dotyczące rodzaju pracy w szczególnych warunkach. Aby to zrobić należy Wejść w opcję Pracownicy->Modyfikuj->Dane dla ZUS. Na tym dialogu używamy klawisza „Praca w szczególnych warunkach (FEP)”.

2016-06-16 15_35_15-Dane ZUS dla pracownika

Po wejściu w ten dialog określamy parametry takie jak Kody pracy w szczególnych warunkach, od kiedy dany pracownik rozpoczął pracę, jaki jest wymiar etatu itp.

2016-06-16 15_36_22-Dane o pracowniku - Dodał_ 23.09.2015 13_39 Mod._ 15.06.2016 09_11

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów dla danego pracownika przechodzimy do definicji liczby stanowisk dla celów FEP. Aby to zrobić wchodzimy w opcję Pracownicy->Zus->Ewidencja stanowisk. Dane tu zawarte będą eksportowane w DRA do Programu Płatnik.

2016-06-16 15_38_15-Ewidencja stanowisk dla celów FEP w poszczeg.miesiącach roku_ 2015

Po zdefiniowaniu tych parametrów możemy już przystąpić do naliczania wynagrodzenia pracownikowi uwzględniając składki na FEP. Przy wystawianiu wynagrodzenia wchodzimy w menu składki na ubezpieczenie i zaznaczamy opcję naliczania składek na fundusz FEP.

2016-06-16 15_40_00-Składki pracownika

Gdy wyliczamy już wynagrodzenie możemy zobaczyć kwotę składek na rozszerzonej liście płac w menu Pracownicy->Zbiorczo->Lista->Płace na umowie o pracę. Na dialogu zaznaczamy opcję rozszerzenie listy płac oraz drukować kolumnę składki „FEP”.

2016-06-16 15_46_56-Konfiguracja listy płac

Po zaznaczeniu tych opcji otrzymujemy wydruk listy płac z naliczonymi składkami na FEP.

17

Składnik składki FEP występuje również do zdefiniowania na liście składników wynagrodzeń na umowę o pracę. Występuje również przy automatycznym księgowaniu listy płac oraz przy generowaniu przelewu należności z tytułu składek ZUS.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?