Jak przyspieszyć księgowanie – część 3?

76  13 września 2016 Jan Tozrobi 0

Kontynuacją poprzednio podjętych działań, które miały na celu przyśpieszenie księgowania dokumentów jest uproszczenie i maksymalne zautomatyzowanie najczęściej wykonywanych czynności. Jedną z takich czynności jest wpisywanie kwoty NETTO w oknie dodawania operacji do ewidencji VAT. Aby właściwie zaksięgować VAT musimy wybrać pole odpowiadające konkretnej stawce.

Jeśli w księgowanej sprzedaży najczęściej występuje stawka VAT 8%, a VAT 23% praktycznie nie występuje to przejście z pola wybieranego domyślnie przez program (23%) do pola 8% wymaga kilkukrotnego naciśnięcia klawisza TAB. W takim przypadku dobrze by było ułatwić sobie księgowanie i w takiej konkretnej firmie ustawić program, aby automatycznie wstawiał nam kursor w pole dla stawki 8%. Aby to zrobić wystarczy wejść w opcję FIRMY-> LISTA FIRM-> ZAZNACZAMY FIRMĘ ->MODYFIKUJ->PARAMETRY

Jak przyspieszyć księgowanie – część 3?

Zaznaczamy w opcji: SPRZEDAŻ PODSTAWOWA VAT stawkę, którą najczęściej używamy w sprzedaży (np. 8%) i zatwierdzamy dialog.

Jak przyspieszyć księgowanie – część 3?

Teraz gdy znów będziemy dodawać fakturę do ewidencji sprzedaży VAT program automatycznie wstawi nam kursor tam gdzie sobie zażyczyliśmy.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?